Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs na seji Predsedstva Skupnosti občin Slovenije

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je danes udeležila 17. seje Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri je z župani spregovorila o črpanju EU sredstev do leta 2030.

Državna sekretarka je uvodoma povedala, da smo na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) skupaj z ostalimi resorji uspešno zaključili pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, zaključujemo izvajanje programskega obdobja 2014-2020 in intenzivno pripravljamo vse potrebne podlage za koriščenje sredstev Večletnega finančnega okvira 2021-2027.

Županom je državna sekretarka predstavila prednostna področja finančne perspektive 2021–2027, ki so bila oblikovana na podlagi usmeritev Evropske komisije ter zaznanih razvojnih vrzeli, in sicer bodo sredstva usmerjena k dvigu produktivnosti in digitalizaciji, ob hkratni zagotovitvi ustrezne infrastrukture (železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, manjkajoči večji sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode ter za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna os, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije in podobno).

Poudarila je, da mehanizem dogovorov za razvoj regij ohranjamo tudi v novem programskem obdobju 2021–2027, vendar bo ta poenostavljen. V prihajajočem obdobju bo namreč na voljo več sredstev kot doslej, saj bodo na voljo tudi sredstva za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da je potrebno s poenostavitvijo procesov skrajšati čas potrjevanja projektov in povečati absorbcijsko spodobnost. Prisotnim je mag. Kirbiš Rojs zagotovila, da bodo občinam za alokacijo evropskih sredstev na voljo tudi mehanizmi ozemeljskih pristopov, in sicer pristop celostnih teritorialnih naložb za področje urbanega razvoja (CTN), pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za področje lokalnega razvoja (CLLD), in  pristop endogene regionalne politike za pobude, ki jih bo zasnovala država (ERP).

Državna sekretarka je v svoji predstavitvi izpostavila: »Občine so pomemben člen v procesu programiranja evropskih sredstev, k čemur prispeva tudi današnje srečanje. Pri programiranju bomo upoštevali specifike posameznih občin, tudi manjših, saj razumemo, da vse občine niso v enakem položaju.«

Državna sekretarka je še dodala, da bodo dokumenti v okviru Večletnega finančnega načrta za obdobje 2021–2027 v največji možni meri pripravljeni do konca letošnjega leta, formalno potrditev dokumentov s strani Evropske komisije pa lahko kot večina držav članic EU pričakujemo sredi prihodnjega leta. Dokumenti se bodo sproti objavljali na spletni strani evropska sredstva. Posvetovanja z deležniki so predvidena konec novembra in v decembru.