Skoči do osrednje vsebine

Operacija DEMETER VII za zajezitev nezakonitega čezmejnega pošiljanja nevarnih odpadkov

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

V mesecu oktobru je bila izvedena operacija DEMETER VII v organizaciji Svetovne carinske organizacije in je združila prizadevanja carine in ostalih nadzornih organov za zajezitev nezakonitega čezmejnega pošiljanja nevarnih odpadkov, ki so nadzorovani z Baselsko konvencijo kot tudi snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in drugi plini, nadzorovani v skladu z Montrealskim protokolom o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Operacija DEMETER VII je nadaljevanje zelo uspešne operacije DEMETER VI, ki je bila izvedena v drugi polovici leta 2020, v kateri je sodelovalo 73 carinskih uprav in različnih mednarodnih organizacij. Med operacijo DEMETER VI je bilo zaseženih in odstranjenih skoraj 99.000 ton odpadkov in 78.000 kosov odpadnih materialov ter približno 42 ton snovi, ki so nadzorovane z Montrealskim protokolom.

Slovenski nadzorni organi (Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za okolje in naravo, Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) in Policija) so tudi letos sodelovali v tej operaciji. V mesecu oktobru so opravili 10 skupnih akcij nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov in sicer 5 nadzorov v Luki Koper, po en nadzor pa na počivališču Dolinsko, Studenec, avtocestni kontrolni točki Kompolje in Torovo ter na dveh mejnih prehodih Gruškovje (dopoldanski nadzor)/Zavrč (popoldanski nadzor). Skupno je bilo pregledanih 146 pošiljk odpadkov, ki so se pošiljale preko meja, opravljenih je bilo 57 fizičnih pregledov in 89 dokumentarnih pregledov. Poleg tega je bilo opravljenih tudi večje število fizičnih pregledov tovornih vozil, ki niso bila označena s tablo »A« za čezmejno pošiljanje odpadkov, kot tudi vozila, ki so prevažala odpadke znotraj Slovenije. Predstavniki FURS in Policije so izvajali tudi ostale nadzore iz njihove pristojnosti.

V sklopu skupnih akcij nadzora je bila odkrita ena nezakonita pošiljka odpadkov in sicer pošiljka odpadnega aluminija iz Slovenije v Italijo, voznik pa je razpolagal z dokumenti za prevoz zadevnega odpadka iz Slovenije v Nemčijo in za prevoz iz Nemčije v Italijo. Po poizvedovanju se je izkazalo, da je bil prevoz izveden neposredno iz Slovenije v Italijo. Pošiljka se je vračala na kraj odpreme. Primer je bil odstopljen v reševanje kriminalistični policiji.

Med nadzorom cestnega prometa so predstavniki mobilne ekipe FURS odkrili še eno nezakonito pošiljko in sicer odpadnega železa iz Avstrije v Slovenijo. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da gre za mešanico odpadkov, za pošiljanje katere bi bilo potrebno pridobiti soglasja pristojnih organov Avstrije in Slovenije. Pošiljka se je po izdanem soglasju za vračanje vrnila v Avstrijo.

Med akcijami so bile zadržane še nekatere druge pošiljke zaradi ugotavljanja dejstev ali so nezakonite, vendar so bile po predložitvi zahtevanih podatkov in dokumentacije prepuščene čez mejo.

Skupni nadzori se bodo nadaljevali tudi v prihodnje.