Skoči do osrednje vsebine

Prvo srečanje delovne skupine za reševanje izzivov s področja kadrov v turizmu

V četrtek, 4.novembra 2021 se je, pod vodstvom državnega sekretarja Simona Zajca, sestala novoustanovljena Delovna skupina za reševanje izzivov s področja kadrov v turističnem gospodarstvu.

Delovna skupina, ki je bila ustanovljena zaradi težav s pridobivanjem kadrov in slabega vpisa v srednješolske in višješolske programe s področja gostinstva in turizma, želi zastaviti ukrepe in aktivnosti z namenom uspešnejšega poslovanja turističnega gospodarstva in višje konkurenčnosti slovenskega turizma.

Ob tem je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc poudaril: »Turizem je ena izmed pomembnejših panog slovenskega gospodarstva, ki pa je bila v času pandemije covid-19 med najbolj prizadetimi. To je dejavnost, kjer je kader ključ do uspeha turističnih podjetij in kjer je ob strokovni usposobljenosti zaposlenih še posebej pomemben medsebojni odnos.  Ker je to izrazito delovno aktivna panoga, kjer se delovni čas ne razlikuje med delovnikom ter med prazniki in vikendi, je potrebno izboljšanju delovnih razmer in ustreznemu plačilu zaposlenih nameniti posebno pozornost. Ustrezen razvoj kadrov je ključnega pomena za uspešno poslovanje turističnih podjetij in konkurenčnost slovenskega turizma v mednarodnem prostoru.«

Na sestanku so predstavniki turističnega gospodarstva predstavili izzive, s katerimi se soočajo na področju kadrov in skupaj s predstavniki resornih ministrstev, iskali predloge možnih rešitev. Že prva seja je bila zelo konstruktivna in sprejetih je bilo nekaj sklepov o nadaljnjem delu.

Delovnega sestanka so se udeležili tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo mag. Nataša Kranjc, vodja Sektorja za srednje in višje šole dr. Slavica Černoša ter generalna direktorica Direktorata za trg dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mojca Pršina .

Naslednja seja delovne skupine je načrtovana za konec meseca novembra, kjer bodo predvidoma predstavljeni prvi konkretni predlogi za reševanje posameznih odprtih vprašanj.