Skoči do osrednje vsebine

So dvigala v večstanovanjskih stavbah redno pregledana in vzdrževana

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 izvedla akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.

Izveden je bil nadzor v 15 večstanovanjskih stavbah, v katerih so bile v letu 2020 po podatkih registra SPIN, Uprave RS za zaščito in reševanje, opravljene intervencije zaradi napak na dvigalih. V akciji sta sodelovala 2 stanovanjska inšpektorja.

Dvigala so del skupnih inštalacij, naprav in opreme v večstanovanjskih stavbah v etažni lasti, ki morajo biti vzdrževani v skladu z normativi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, kot jih določa Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. Za osebna dvigala je potrebno izvesti letni tehnični pregled, vzdrževanje in servisiranje oziroma tudi krajši periodični – mesečni kontrolni pregledi, če so taka navodila proizvajalca.

V akcijo nadzora izvajanja obveznih rednih pregledov dvigal in njihovega vzdrževanja so bili zajeti 3 objekti z Jesenic, 3 iz Kopra, 3 iz Kranja in po 1 objekt iz Ljubljane, Murske Sobote, Kranjske gore, Golnika, Trbovelj in Zreč. Stanovanjski inšpektorji so od upravnikov, ki morajo  omogočati in zagotavljati normalno rabo večstanovanjske stavbe, zahtevali:

  • zadnje poročilo o periodičnem pregledu dvigala s strani pooblaščene organizacije,
  • izjavo, ali so bile morebitno ugotovljene pomanjkljivosti in ali so bile okvare na dvigalu odpravljene ter
  • izjavo o razlogih, zakaj morebitno ugotovljene pomanjkljivosti še niso odpravljene.

V 12 primerih ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti vzdrževanja dvigal, oziroma so bile, po izjavi upravnika in priloženih izjavah pogodbenih serviserjev, le-te odpravljene. V treh primerih so bile izdane ureditvene odločbe, s katerimi stanovanjski inšpektorji odredili, katera dela je treba izvesti in določili primeren rok za njihovo izvedbo in v vseh treh primerih je bil uveden izvršilni postopek.

Ob zaključku akcije stanovanjska inšpekcija ugotavlja, da tudi z rednimi pregledi in načrtovanjem akcij v zvezi z vzdrževanjem dvigal v večstanovanjskih objektih pripomoremo, da ne prihaja do  večjega obsega kršitev na tem področju