Skoči do osrednje vsebine

Predvidoma decembra objavljena dva okoljska razpisa iz načrta za okrevanje in odpornost

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor najavlja objavo dveh javnih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v vrednosti 107,7 milijona evrov. Predvidoma decembra bosta objavljena razpisa za investicije v izgradnjo: energetsko učinkovitih sistemov komunalnih odpadnih vod za aglomeracije manjše od 2000 populacijskih enot; novih energetsko in hidravlično učinkovitih sistemov za oskrbo s pitno vodo za manj kot 10.000 prebivalcev.

Pred pripravo in objavo razpisa in z namenom preverbe interesa s terena na področju infrastrukturnih projektov ter da se občine čim bolje pripravijo na najavljen razpis, sta pripravljena obrazca za zbiranje podatkov ki ju lahko izpolnjena z vsebinami posredujete najkasneje do 3. decembra 2021 na elektronski naslov gp.mop@gov.si z obveznim sklicem na št.: 35400-470/2021-2550.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Dodeljevanje spodbud bo potekalo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov investicijskih projektov, skladno z nacionalnimi pravili in s pravili EU.

Investicije bodo izvajale občine in se bodo morale zaključiti najkasneje do 30. junija 2026. Za ta dva razpisa je predvidoma namenjenih 107,7 milijonov evrov sredstev, pri čemer davek na dodano vrednost ne bo upravičen strošek financiranja iz NOO. Sredstva sofinanciranja bodo v višini med 250.000 in 1.000.000 evrov oziroma ne več kot 50 % vrednosti investicije.

 

Več informacij: