Skoči do osrednje vsebine

Druga sistemska priporočila za izvajanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo sistemska priporočila za izvajanje sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ - številka 2 (v predhodnem obdobju do uveljavitve drugačne obdavčitve nepremičnin), in sicer z namenom, da se doseže enotnejše izvajanje odmere NUSZ, večje upoštevanje sorazmernosti in pravne varnosti zavezancev. Zasnovana so na podlagi analize obstoječega stanja NUSZ v obdobju od objave sistemskih priporočil NUSZ 2016 do danes, vprašanj in pripomb zavezancev ter občin, naslovljenih na MOP in iz upoštevanja sodne prakse s področja NUSZ.

Vlada je namreč julija 2016 s sklepom naložila Ministrstvu za javno upravo (MJU), Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvu za finance (MF), da skupaj s skupnostmi in združenji občin pripravijo usklajena sistemska priporočila za ureditev sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Ministrstva so skupna sistemska priporočila pripravila in jih izdala 16. 9. 2016 (sistemska priporočila NUSZ 2016). Zlasti zaradi upoštevanja sodne prakse so se nekatere usmeritve za izvajanje sistema NUSZ nekoliko spremenile. Tako je, med drugimi priporočili, treba na novo razumeti katera stavbna zemljišča izpolnjuje pogoj, da se štejejo za predmet odmere NUSZ in za katera stavbna zemljišča, ki so določena kot predmet odmere, se lahko upoštevajo oprostitve.  

Ne glede na to, da je določanje in posledično tudi odmera NUSZ v precejšnji avtonomiji občin, MOP priporoča, da občine priporočila in usmeritve upoštevajo pri pripravi svojih odlokov in še naprej medsebojno sodelujejo pri usklajevanju izvajanja sistema NUSZ, obenem pa sodelujejo tudi z MOP, MF (Finančno upravo Republike Slovenije) in MJU ter tudi z Geodetsko upravo Republike Slovenije, ki vodi in upravlja večino podatkov, ki jih občine rabijo za vzpostavitev lastnih evidenc za odmero NUSZ.

Sistemska priporočila za odmero NUSZ