Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za okolje in prostor razstava izdelkov ponovne uporabe

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor (MOP) mag. Andrej Vizjak je v prostorih ministrstva odprl razstavo izdelkov ponovne uporabe, ki so nastali v okviru razvojnega projekta depo Komunalnega podjetja Vrhnika. V preddverju zgradbe MOP na Dunajski 48 bodo do 22. oktobra med drugim na ogled prenovljeno kolo za pripravo smutijev, obnovljeni kavč, nahrbtniki in torbice iz avtomobilskih zračnih blazin in varnostnih pasov ter drugi izdelki. Na razstavi s svojimi izdelki, narejenimi iz »sadnega usnja«, sodeluje tudi Kemijski inštitut.

Minister mag. Vizjak je ob odprtju razstave poudaril, da so izdelki na razstavi primeri dobre prakse, kako odpadkom vdahniti novo vrednost in kako z oblikovanjem in inovativnostjo proizvesti nove izdelke. Tovrstni primeri dobre prakse so po njegovih besedah prava pot v prizadevanjih za zmanjšanje količine odpadkov.

Minister je dejal, da si moramo kot družba prizadevati, da odpadki sploh ne nastanejo, zato je v novem zakonu o varstvu okolja (ZVO-2), ki bo predvidoma prihodnji teden sprejet na vladi, temu namenjene veliko pozornosti. V obrnjeni piramidi ravnanja z odpadki sta na vrhu ravno preprečevanje odpadkov in ponovna uporaba.

Minister mag. Vizjak je spomnil, da ZVO-2 uvaja tudi sistem »proizvajalčeve razširjene odgovornosti« (PRO). To pomeni, da bodo proizvajalci odgovorni za celoten življenjski cikel proizvoda, ki ga bodo postavili na trg. Proizvajalec bo moral poskrbeti za prevzem in zbiranje, obdelavo in morebitno predelavo odpadka. V primeru, da pride do uničenja oziroma odpadanja odpadka, mora proizvajalec poskrbeti tudi za ta korak. Na ta način bodo proizvajalci dodatno motivirani in spodbujeni, da bodo na trg dajali produkte, ki bodo imeli trajnostno embalažo oz. embalažo, ki jo bo mogoče ponovno uporabiti. ZVO-2 bo tako konkretno prispeval k zmanjševanju količin proizvedenih odpadkov, kar je tudi ena izmed osnovnih zavez tako Slovenije kot EU.

ZVO-2 ne bo samo spodbujal k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov, temveč bo postavil tudi učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. Z novim zakonom bo rešen problem kopičenja kupov odpadne embalaže na dvoriščih komunalnih podjetij. Slovenija se bo tako končno pridružila okoljsko najbolj naprednim državam v svetu in s tem izpolnila tudi zahteve Evropske komisije.

ZVO-2 bo poleg tega celovito urejal pogoje in merila za prenehanje statusa odpadka, s čimer bo določen temeljni pravni okvir za krožno gospodarstvo.

Predstavnik društva Ekologi brez meja Jaka Kranjc je ob odprtju razstave poudaril, da je ponovna uporaba ena ključnih oblik preprečevanja nastajanja odpadkov. Ob tem je pozdravil rešitve, ki jih prinaša novi zakon o varstvu okolja, predvsem na področju ravnanja z odpadki. Po njegovih besedah je zakon korak v pravo smer.

Na razstavi so na ogled izdelki projekta razvojne projekta depo vrhniškega komunalnega podjetja, ki pri svojem delovanju zasleduje cilj »družbe brez odpadkov«. Cilj projekta je povezovanje vseh deležnikov, predvsem lokalne skupnosti, civilne družbe in prebivalcev, ki vzpostavljajo učinkovit sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru, uveljavljanja sodobnih oblik ločenega zbiranja odpadkov ter trajnostno ravnanje s surovinami. Projekt med drugim vključuje osveščanje uporabnikov in postopek ponovne uporabe, med katerim odpadek postane surovina za nov izdelek.

Na razstavi s svojimi izdelki, narejenimi iz »sadnega usnja«, sodeluje tudi Kemijski inštitut. Sadno usnje je narejeno iz odpadnih jabolk in/ali ostankov pri njihovi predelavi v sok.