Skoči do osrednje vsebine

Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

Vlada je z dnem 15. 10. 2021 imenovala mag. Danila Lončariča za vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, in sicer do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je od 15. 10. 2021 do 14. 4. 2022.

Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena določa, da generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. Nadalje je v devetem odstavku 83. člena ZJU določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena tega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Mag. Danilo Lončarič je magister znanosti državnih in evropskih študij.