Skoči do osrednje vsebine

Pripravljeni na 55 kot priložnost in za pravičnost

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v uvodnem delu dogodka, v organizaciji vsebinskih mrež nevladnih organizacij (NVO) s področij okolja in prostora, Plana B za Slovenijo in Mreže za prostor spregovoril tako o priložnostih, ki jih ponuja »Pripravljeni na 55« kot tudi o pomembni vzporednih aktivnostih, ki težijo k cilju brezogljičnosti.

Minister mag. Vizjak kot govornik na dogodku NVO

Minister mag. Vizjak kot govornik na dogodku NVO | Avtor: Janja Pavlin

»Več kot primeren čas je, da se pogovorimo o predlogu »Pripravljeni na 55«, ki pa ni edini. Mednarodna podnebna konferenca (COP26) bo izredno pomemben globalni dogodek, na katerem bomo lahko ugotovili ali so voditelji, zlasti voditelji velesil že prišli do spoznanja ali moramo ta prizadevanja okrepiti in to takoj. Menim, da je EU tu vodilna in najbolj ambiciozna ne samo glede ciljev ampak tudi glede globalnih financ.« Vprašanje, ki se ob tem zastavlja je ali namreč obstaja to zavedanje tudi na ravni skupine G20 kot celote, ki ustvarja 80% vseh emisij.

Minister mag. Vizjak je izrazil razumevanje nevladnega sektorja in vseh, ki ta problem opazujejo zgolj skozi prizmo kako razbremeniti planet nadaljnjega onesnaževanja, »vendar morajo imeti vlade in Evropska komisija pred očmi tudi druge vidike. Enega ste omenili že sami, to je pravičnost. Drugo je to, da ga mora evropsko gospodarstvo prepoznati kot priložnost in ne kot dodatno breme za doseganje konkurenčnosti.«

Ob tej je izpostavil tudi horizontalno prepredenost dosjejev. »Praktično ni nobenega dosjeja, ki ne bi imel medresorskega dosega.«

Minister je v nagovoru spregovoril tudi o energetiki. »To je zelo širok pojem, zajema poleg proizvodnje električne energije tudi ves promet, ogrevanje in ne nazadnje tudi digitalizacijo. Vse panoge se torej transformirajo na električno energijo (železnice, zamenjave kurilnih naprav na črpalke,..). In vse to vpliva na porabo električne energije. Mi lahko varčujemo in bomo varčevali, kar je pravilna usmeritev, vendar ne bomo mogli ustaviti naraščajoče porabe električne energije, ker gre za nadomestke, za zamenjavo virov s fosilnih na električne. Tu imajo prednost obnovljivi viri, vendar ti niso samo fotovoltaika in veter, moramo imeti tudi močne podporne vire, sicer bomo imeli težave z zanesljivostjo oskrbe. Zato je potrebno zgraditi tudi kako hidroelektrarno in jedrsko elektrarno, vendar vidim, da je tudi tu cela kopica nasprotnikov. Prepričan sem, da je pomembno vlagati v obnovljive vire energije, vendar vam z vso odgovornostjo zagotavljam, da to ne bo dovolj za oskrbo Slovenije z električno energijo. Menim, da sta zanesljivost oskrbe in samozadostnost ravno tako  pomembna kot trajnostni vidik.« 

»Lahko računate na Ministrstvo za okolje in prostor  (MOP) in na mene, da bomo v okviru pogajanj o paketu »Pripravljeni na 55« zastopali ambiciozna evropska stališča, ker vemo, da je to potrebno in nujno.«

Minister se je dotaknil tudi reševanja problema odpadkov. »V proceduro smo vložili Zakon o varstvo okolja (ZVO2), ki v celoti vključuje potrebo po proizvajalčevi razširjeni odgovornosti in uresničitvijo načela onesnaževalec plača.«

Ob koncu je minister izrazil željo po sodelovanju z nevladnim sektorjem, »skupaj smo na isti barki, a si želimo tudi razumevanja, povezanega tako s konkurenčnostjo gospodarstva kot tudi z zanesljivostjo oskrbe z električno energijo.«