Skoči do osrednje vsebine

Sprejetje Kunminške deklaracije glede biotske raznovrstnosti

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Zasedanje visokega segmenta Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP15) se je danes zaključilo s sprejetjem Kunminške deklaracije, s katero so se pogodbenice konvencije zavezale k ambicioznemu svetovnemu okviru za biotsko raznovrstnost. Cilj je zaustaviti upadanje biotske raznovrstnosti do leta 2030 ter omogočiti njeno obnovo.

Današnje sprejetje Kunminške deklaracije je pomemben korak v pravo smer. Deklaracija bo pozitivno vplivala na nadaljnja pogajanja o Globalnem okviru za biotsko raznovrstnost po letu 2020.

S sprejemom deklaracije so vodilni predstavniki držav pogodbenic izrazili zavedanje o nujnosti priprave ambicioznega Globalnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2020 z namenom postavitve biotske raznovrstnosti na pot okrevanja. Za spopad s krizo upadanja biotske raznovrstnosti, ki je tesno povezana s krizo podnebnih sprememb, bo nujen odločen odziv tako s postavitvijo ambicioznih ciljev do leta 2030 kot z okrepitvijo izvedbe ukrepov varstva biotske raznovrstnosti na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Pri tem bo pomembno biotsko raznovrstnost vključiti v vsa področja vladnih politik, gospodarskih sektorjev, vključno s finančnim sektorjem ter v vse dele družbe. Pričakujemo, da bo deklaracija pozitivno prispevala k transformaciji, potrebni za izvedbo ukrepov, ki so na podlagi globalne ocene stanja biotske raznovrstnosti iz leta 2019 IPBES (Medvladna platforma o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah) nujni za zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2030.

 

Dodatne informacije: