Skoči do osrednje vsebine

Priporočila Ozelenitev streh in vertikalnih površin

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu državnega prostorskega reda izdalo novo priporočilo: Ozelenitev streh in vertikalnih površin. Priporočila obravnavajo umeščanje, načrtovanje in vzdrževanje zelenih površin na objektih, kot so strehe in vertikalne površine. Priporočila na državni ravni podajajo najrazličnejše možnosti uporabe zelenih streh ter vertikalne ozelenitve stavb in gradbenih inženirskih objektov.

Ozelenjene fasade stavb z vzpenjavkami in s travo prekrite strehe so nam že znane podobe. Danes so novi predvsem tehnološki pristopi, ki s tehnologijo in materiali omogočajo, da najrazličnejšo vegetacijo namestimo na tiste dele stavb, kjer to do zdaj ni bilo mogoče. Hkrati s takšnimi ozelenitvami dosegamo tudi boljšo izolacijo stavb, posamezne prej neuporabne prostore naredimo bivalne, okolico pa bolj prijetno. Zelene strehe in vertikalne ozelenitve dajejo mestom in drugim urbanim naseljem poseben pečat, saj vplivajo na izgled, oblikovanost in delovanje urbanega prostora, izboljšujejo mikroklimatske razmere v urbanem prostoru, izboljšujejo kakovost bivalnega okolja, so privlačne za prebivalce in obiskovalce mest in naselij ter nudijo življenjski prostor rastlinam in živalim v mestu. V naših mestih in urbanih naseljih so te ozelenitve sorazmerna novost, vendar je njihov pomen ob naraščanju prebivalstva, intenzivnejši urbanizaciji ter spreminjanju podnebnih razmer zaradi svojih različnih koristnih učinkov, ki jih imajo v prostoru, vse večji tako v svetu kot pri nas.

Priporočila obravnavajo uporabo zelenih streh in vertikalne ozelenitve za različne namene, jih razvrščajo v različne kategorije glede na njihove tehnološke in gradbene lastnosti, podajajo usmeritve za vzdrževanje ter širok nabor uporabnih rastlin.

Priporočila Ozelenitev streh in vertikalnih površin