Skoči do osrednje vsebine

Slovenija ob svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni poziva države, ki jo izvajajo, k popolni ukinitvi

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Ob evropskem in svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni, ki ga obeležujemo 10. oktobra, Slovenija poziva države, ki jo še izvajajo, k njeni popolni ukinitvi. Smrtna kazen, ki ji Slovenija odločno nasprotuje, je nečloveška, okrutna, ponižujoča in dokončna oblika kaznovanja.

Letošnji mednarodni dan boja proti smrtni kazni, 10. oktober, je posvečen ženskam, ki so bile obsojene na smrt ali usmrčene, in tistim, ki jim je bila smrtna kazen odpravljena ali so bile oproščene. V nekaterih državah so ženske zaradi spola podvržene diskriminatorni obravnavi in so zato v ranljivejšem položaju v primerjavi z moškimi. Ženske so pogosto zlorabljene zaradi spola ali pa se soočajo s predsodki, kar se odraža v kriminalizaciji dejanj, kot je na primer prešuštvo. Zgovorno je dejstvo, da obsodba na smrtno kazen pogosto doleti posameznike, ki se nahajajo v ranljivih okoliščinah in nimajo možnosti učinkovitega pravnega varstva v sodnih postopkih.

Slovenija se zavzema za globalno odpravo smrtne kazni, saj je to oblika kaznovanja, ki nima dokazanega pozitivnega učinka na preprečevanje kaznivih dejanj in ne prinaša zadoščenja žrtvam oziroma svojcem žrtev. Slovenija pozdravlja krepitev prizadevanj proti smrtni kazni in poziva Belorusijo, kot edino evropsko državo, ki še vedno izvaja smrtno kazen, da uvede uradni moratorij na usmrtitve kot prvi korak k odpravi smrtne kazni.

Slovenija podpira vse dosedanje resolucije, sprejete tako v Generalni skupščini Organizacije združenih narodov kot v Svetu za človekove pravice, ki se zavzemajo za vzpostavitev moratorija na smrtno kazen ali njeno popolno ukinitev. Slovenija tudi poziva vse države, ki še niso ratificirale Drugega fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne kazni, da to storijo.