Skoči do osrednje vsebine

Kaj je pokazal nadzor upravljanja večstanovanjskih stavb 2021

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat za okolje in prostor je v letu 2021 izvedel usmerjeno akcijo nadzorov zagotavljanja pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb za leti 2019 in 2020. Inšpekcijski nadzor so opravili nad dvajsetimi upravniki naključno izbranih večstanovanjskih stavb v Sloveniji.

V usmerjenem nadzoru upravljanja večstanovanjskih stavb se je preverjalo:

  • ali je upravnik v letih 2019 in 2020 naložil sredstva rezervnega sklada, kot to določa 43. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1).
  • ali je upravnik podal Poročilo o upravnikovem delu za leto 2019 in 2020 v skladu s 50. členom SZ-1.

Ugotovitve nadzorov

Vsi upravniki naključno izbranih večstanovanjskih stavb so etažnim lastnikom podali poročilo o upravnikovem delu. Zaradi suma kršitve pri sklepanju depozitnih pogodb oziroma nalaganja sredstev rezervnega sklada, kot to določa 43. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1), pa je bilo v akciji uvedenih sedem prekrškovnih postopkov. V petih postopkih je bilo ugotovljeno, da prekrška ni bilo, dva prekrškovna postopka pa sta še v teku.

Ugotovljeno je bilo tudi, da večina upravnikov izstavlja za mesečne obračune prispevkov rezervnega sklada ločene položnice in da etažni lastniki vplačujejo le te neposredno na transakcijski račun rezervnega sklada, odprt za posamezno stavbo ali na skupen račun rezervnega sklada (fiduciarni račun za vse stavbe s katerimi upravljajo), v nekaterih primerih vodenja sredstev rezervnega sklada na skupnem računu za vse stavbe v upravljanju ali za posamezno stavbo, upravniki dodatno sklepajo tudi depozitne pogodbe z različno ročnostjo.