Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak na Vodnih dnevih o vplivu podnebnih sprememb na vode

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v nagovoru na Vodnih dnevih opozoril na vpliv podnebnih sprememb na vode. Kot je dejal, podnebne spremembe zaznavno spreminjajo dinamiko vodnega kroga, kar vse pogosteje občutimo tudi v Sloveniji, ki je sicer znana po vodnatosti.

Minister mag. Vizjak preko video zaslona nagovarja udeležence Vodnih dnevov

Minister mag. Vizjak preko video nagovora nagovarja udeležence Vodnih dnevov | Avtor: Jaka Babnik

Minister mag. Vizjak je v video nagovoru opozoril, da lahko pomanjkanje vode postane resen razvojni, varnostni in okoljski problem zaradi ogroženih in nezadostnih količin vode, pri čemer je kot primer izpostavil slovensko Istro, ki se že desetletja sooča s pomanjkanjem vode.

Suše postajajo vse bolj pogoste in zaznavno vplivajo na zmanjšano pridelavo hrane in močno povečujejo požarno ogroženost, hkrati pa narašča tudi število poplavnih dogodkov in s tem povezanih škod, tako na bivališčih kot kmetijskih površinah, je opozoril minister mag. Vizjak. To po njegovih besedah terja premišljeno ukrepanje pri snovanju večnamenskih ureditev, ki omogočajo zadrževanje voda ter zmanjšujejo poplavno ogroženost in ne poslabšujejo ekološkega stanja voda.

Slovenija načela celovitega upravljanja z vodnimi viri povezuje z upravljanjem zavarovanih območij v Sloveniji in v mednarodnih povodjih Donavskega bazena (porečja Mure, Drave, Save) in Jadranskega morja (porečja Soče, Reke). Minister mag. Vizjak je med glavnimi dosežki naštel vzpostavitev sodobnega in učinkovitega sistema za zgodnje opozarjanje v celotnem porečju Save, razglasitev največjega Unescovega  biosfernega rezervata na območju Mure, Drave in Donave, upoštevanje zelene infrastrukture z ekološko povezljivostjo za zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnem porečju Vipave in Soče ter priprava in sprejem Pomorskega prostorskega plana Slovenije.

Glavna tema letošnjih Vodnih dnevov je voda kot vrednota. Simpozij organizira Slovensko društvo za zaščito voda, ki letos praznuje 30-letnico delovanja.