Skoči do osrednje vsebine

Okoljski ministri naj bi potrdili formalna stališča za pogajanja na podnebni konferenci novembra v Glasgowu

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Jutri se bodo v Luksemburgu sestali ministri za okolje in podnebne spremembe, prvič pod vodstvom slovenskega ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka.

Ministri naj bi sprejeli sklepe Sveta za nastop in mandat EU ter držav članic na zasedanju konference pogodbenic (COP26) Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (podnebna konferenca), ki bo novembra v Glasgowu.

»Slovensko predsedovanje podpira nadaljnjo razpravo o podnebnih ambicijah EU in krepitvi podnebnih ambicij na svetovni ravni, saj bo le tako možno doseči cilje Pariškega sporazuma glede omejevanja segrevanja ozračja na 1,5 stopinje. Doseganje napredka vključuje tudi mandat za pogajanja o dokončanju Knjige pravil za izvajanje Pariškega sporazuma. Zdajšnji nacionalno določeni prispevki ne omogočajo doseganja dolgoročnih ciljev Pariškega sporazuma, zato bodo morale države ustrezno okrepiti svoje podnebne politike«, je povedal Andrej Vizjak, slovenski minister za okolje in prostor.

Ministri bodo opravili tudi prvo formalno razpravo o zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55, katerega cilj sta znižanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za vsaj 55 % do leta 2030 in podnebna nevtralnost do 2050. Sveženj sestavljajo medsebojno povezani predlogi, katerih skupni cilj je zagotoviti pravičen, konkurenčen in zelen prehod. Glavni izziv zelenega prehoda je, kako bi lahko te koristi vsem zagotovili čim prej in čim bolj pravično, hkrati pa krepili svojo konkurenčnost, ustvarjali delovna mesta, primerna za prihodnost, ter našli učinkovite rešitve za stroške in učinke prehoda.

Ministri bodo izmenjali tudi mnenja glede nedavno objavljene Strategije EU za gozdove 2030, ki nadomešča strategijo iz leta 2013. Namen nove strategije je obravnavati izzive, s katerimi se soočajo gozdovi, ter odkriti in ohranjati njihov obet za našo prihodnost. Zaveze in ukrepi bodo prispevali k doseganju cilja EU pri zmanjševanju emisij TGP za najmanj 55 % do leta 2030.

Na delovnem kosilu bodo govorili o pripravah na konferenco pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti.

Ministri bodo na predlog Poljske in Grčije pod točko razno razpravljali tudi o zvišanju cen energije v Evropi.

Več informacij o dnevnem redu in izidu te seje je na voljo na spletni strani Sveta Evropske unije

Fotografije in videoposnetki

Prenosi izjav in novinarske konference