Skoči do osrednje vsebine

Generalni direktorji EU o ključnih razvojnih temah

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja za multilateralo in razvojno sodelovanje Igor Jukič se je preko avdio-video konference udeležil zasedanja generalnih direktorjev EU za razvojno sodelovanje. Razpravljali so o pobudah Team Europe, evropski finančni arhitekturi za razvoj, pomoči partnerskim državam v boju s covidom-19, akcijskemu načrtu za enakost spolov ter o aktualnih razmerah v Afganistanu in sosednjih državah.

Generalni direktorji so nadaljevali z razpravo o pobudah Team Europe, ki so bile na dnevnem redu že na sestankih februarja in maja letos. Na tokratnem zasedanju so potrdili tretji sklop pobud Team Europe in se dotaknili skupnih izzivov pobud Team Europe, kot so financiranje, politično vodenje in upravljanje pobud, nadzor, poročanje in komuniciranje o njih. Izmenjali so tudi mnenja o predlaganih pobudah Team Europe v soseščini. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Jukič je izpostavil interes Slovenije za sodelovanje pri regionalni pobudi Team Europe v zvezi s problematiko razseljenih oseb iz Afganistana v sosednjih državah in pri regionalni pobudi o digitalizaciji v Latinski Ameriki. Slovenija že aktivno sodeluje pri U-LEAD programu v Ukrajini.

Generalni direktorji so govorili še o koordinaciji, vključenosti, učinkovitosti in vidnosti Evropske finančne arhitekture za razvoj (EFAD) ter pregledali ključne korake za zagotavljanje boljšega dostopa do cepiv in ostalih ukrepov za boj proti covidu-19 v državah z nizkim in srednjih prihodkom (predvsem s pomočjo Pospeševalnika ACT). Prav tako je bila v ospredju globalna solidarnost in delitev cepiv, vključno mehanizem COVAX. 

Pri informativni točki o izvajanju akcijskega načrta za enakost spolov (GAP III) je bil poudarek predvsem na njegovem izvajanju na nacionalnih ravneh. Dotaknili pa so se tudi aktualnega stanja glede razmer v Afganistanu z razvojnega in humanitarnega vidika.