Skoči do osrednje vsebine

Ob mednarodnem dnevu starejših ministrstvo poziva k odpravi diskriminacije na podlagi starosti

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
1. oktobra obeležujemo mednarodni dan starejših, ki je letos posvečen digitalni enakopravnosti za vse starosti, kar nakazuje na potrebo po dostopnosti in vključevanju starejših oseb v digitalni svet.
udeleženci razpravljajo v dvorani

Razprava na panelu o tem, kako se izogniti stereotipom o staranju in starizem | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

S porastom staranja populacije se v družbah povečuje starostna diskriminacija, hkrati pa starejši predstavljajo pogosto spregledano skupino prebivalstva. Pravice starejših so v splošnem zajete znotraj obstoječega mednarodnega prava o človekovih pravicah, ki velja za ljudi vseh starosti. Vendar pa ta zaščita ni dovolj. 

Zato Slovenija že več kot desetletje prispeva k razpravi o človekovih pravicah starejših in si prizadeva za povečano zaščito pravic starejših na globalni ravni. Aktivna vloga Slovenije se kaže z vodenjem Skupine prijateljev pravic starejših v Organizaciji združenih narodov (OZN) v Ženevi, s članstvom v biroju odprte delovne skupine OZN o staranju v New Yorku in od te jeseni naprej tudi z resolucijo o pravicah starejših, ki jo skupaj z Brazilijo in Argentino predlaga v sprejem na 48. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice. S tem bomo skušali varstvo pravic starejših umestiti v mednarodnopravni okvir, pri čemer bo pomembno čim širše soglasje mednarodne skupnosti. Ravno tako izpostavljamo pomen obravnave starejših v okviru mednarodnih teles in neodvisnih mehanizmov, ki delujejo na področju človekovih pravic.

Ministrstvo ob tej priložnosti poziva k odpravi diskriminacije na podlagi starosti in izpostavlja pomen vključenosti starejših v družbo, kjer ni prostora za stereotipe in predsodke o starejših. Pri tem igra pomembno vlogo medgeneracijsko sodelovanje, tudi v luči dostopa, izobraževanja in vključevanja starejših v digitalno okolje. Vključenost starejših v družbo ter priznanje socialnega, kulturnega, ekonomskega in političnega prispevka je ključnega pomena za izboljšanje kakovosti življenje starejših, tudi v luči posledic pandemije covida-19, ki je najbolj prizadela ravno starejše in ob tem razkrila več resnih pomanjkljivosti pri zaščiti njihovih pravic. najbolj prizadela ravno starejše in ob tem razkrila več resnih pomanjkljivosti pri zaščiti njihovih pravic. Na slednje je opozoril tudi Generalni sekretar OZN v  Poročilu o vplivu covid-19 na starejše, kjer se je zavzel za krepitve nacionalnih in mednarodnopravnih okvirov za zaščito človekovih pravic starejših.

Vodja Sektorja za človekove pravice v Ministrstvu za zunanje zadeve Nataša Bergelj sodeluje na 20. festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki poteka te dni, in je namenjen osveščanju širše javnosti o človekovih pravicah starejših, pomenu aktivnega staranja in vključujoče družbe. Svoje mednarodne aktivnosti je predstavila na panelni razpravi, ki se je dotaknila tematik, kako se izogniti stereotipom o staranju in starizem.

Mednarodni dan starejših je Generalna skupščina OZN razglasila 14. decembra 1990.