Skoči do osrednje vsebine

Študijsko leto 2021/2022 v številkah

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

S prvim oktobrom se že tradicionalno pričenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je po prvih ocenah na dan 29. 9. 2021 vpisanih okoli 61.500 študentov, od tega 13.478 študentk in študentov, prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje.

Na prvo stopnjo študija je v 2021/22 vpisanih približno 39.500 študentov, na drugo stopnjo 19.500 in na tretjo stopnjo 2.500 študentov, in sicer v prvi letnik 20.150 študentov. Največji delež vpisanih je redno vpisanih (85 %), preostali so vpisani na izredni način, e-študij in študij na daljavo (15 %). Končni podatki o vpisu v visoko šolstvo bodo na voljo sredi novembra 2021, vsi vpisni postopki pa bodo zaključeni do 30. oktobra 2021.

Študijski programi, ki so med mladimi najbolj zaželeni

Med mladimi je še vedno največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, za programe s področja športa, psihologije, zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes zasledimo za področja: poslovne in upravne vede, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Programi z največ vpisanimi v 1. letnik so: Zdravstvena nega, Pravo, Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, Računalništvo in informatika, Predšolska vzgoja, Elektrotehnika, Fizioterapija, Medicina, Arhitektura.

S področja naravoslovja pa: Kemija, Kemijsko inženirstvo, Fizika, Biologija.

Subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih

Skupaj je za študijsko leto 2021/2022 razpisanih 12.102 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4.588 in 7.514 za podaljšanje bivanja, ter 25 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito. Višina subvencije v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 EUR, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32,00 EUR.

Priporočila na pričetek študijskega leta 2021/2022 z vidika COVID-19

Strategija MIZŠ je, da se bo študijski program v študijskem letu 2021/2022 izvajal na visokošolskih zavodih v živo, pod pogojem PCT (ali prebolevnost ali cepljenje ali testiranje), kar velja za študente in zaposlene. Osebe, ki niso prebolele covida ali pa se niso cepile, se morajo samotestirati. Samotestiranje je oblika presejalnega testa.

V primeru poslabšanja epidemiološke situacije je visokošolskemu zavodu prepuščena avtonomija izbora načina izvajanja študijskega procesa oziroma morebitnih dodatnih ukrepov. Vsekakor pa mora biti izvajanje študijskega procesa v okviru standardov varnosti in zdravja ter predpisov iz naslova izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2.

Študentje se še naprej enkrat tedensko testirajo s testom HAG za samotestiranje na visokošolskem zavodu pod nadzorom. Študentu pripada pet brezplačnih testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Če je študent tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja, predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Opravljeno testiranje s testom HAG za samotestiranje na visokošolskem zavodu velja za študij, študijske obveznosti in bivanje v študentskih domovih.

Pogoj PCT morajo na visokošolskem zavodu izpolnjevati tudi vsi zaposleni in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo na visokošolskem zavodu.

Za zaposlene se šteje, da izpolnjujejo pogoj PCT, če se enkrat tedensko, v rednih presledkih, presejalno testirajo s testom HAG. Samotestiranje oziroma testiranje organizira delodajalec na delovnem mestu. Če delodajalec organizira testiranje s testom HAG, je test uporaben tudi za dokazovanje izpolnjevanja pogojev PCT v drugih dejavnostih iz tega odloka (48 ur od odvzema brisa). S testom HAG za samotestiranje zaposleni pridobi možnost opravljanja dela na visokošolskem zavodu (en teden), ta način samotestiranja ne omogoča dostopa do drugih storitev. Zaposleni izkazuje samotestiranje preko evidenčnega lista, ki mu ga posreduje delodajalec. Sredstva za izvajanje testiranja za zaposlene zagotavlja visokošolski zavod.

Ob skrbnem upoštevanju uporabe zaščitnih mask in medosebne razdalje ter razkuževanja rok in prezračevanja poslovnih prostorov bomo epidemijo skupaj premagali.

Kot doslej vse študente in osebe, ki so zaposlene na visokošolskih zavodih pozivamo k cepljenju, s tem bodo pripomogli k ohranitvi odprtosti in delovanju visokošolskih zavodov v študijskem letu 2021/2022.

Višje strokovno izobraževanje

V študijskem letu 2021/2022 bo na višjih strokovnih šolah študiralo približno 10.000 študentk in študentov, od tega jih bo okoli 3.100 v prvem letniku.

V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja PCT bodo študenti lahko opravljali tudi obvezno tedensko testiranje s testi HAG za samotestiranje. Presejalno samotestiranje velja en teden in velja za študij, študijske dejavnosti in bivanje v študentskem domu. Testi bodo za študente brezplačni in jih bodo lahko pridobili v lekarni.

Za študijsko leto 2021/2022 je razpisalo prosta mesta skupaj 47 višjih strokovnih šol: 29 javnih in 18 zasebnih od tega sta dve s koncesijo.  Razpisanih je bilo 11.934 vpisnih mest. Za redne študente je v javnih in šolah s koncesijo razpisanih 4.337 za izredne pa 3.533 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4.064 vpisnih mest. Za izobraževanje v skupaj 47 šolah je razpisanih 33 različnih študijskih programov.

Slikovni prikaz.

Študijski proces se bo izvajal na visokošolskih zavodih pod pogojem PCT. | Avtor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport