Skoči do osrednje vsebine

Na srečanju veleposlanikov EU minister dr. Logar o delu slovenskega predsedstva v prvi polovici

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je udeležil rednega srečanja veleposlanikov držav članic Evropske unije, akreditiranih v Republiki Sloveniji. Veleposlanikom je predstavil dosedanje delo Slovenije kot predsedujoče Svetu EU in načrte za drugo polovico predsedovanja. "Slovenija je kljub negotovim epidemiološkim razmeram izpeljala vse načrtovane dogodke in uspešno zasleduje cilje svojih prednostnih nalog," je povedal minister dr. Logar.

skupinska fotografije pred zastavami

Veleposlaniki držav članic EU z ministrom dr. Logarjem | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 3

V prvi polovici slovenskega predsedovanja je bilo sprejetih 18 nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Slovenija si bo prizadevala tudi za čim prejšnji sprejem preostalih načrtov. Slovensko predsedstvo je nadaljevalo delo na dosjejih za krepitev odpornosti in pripravljenosti Unije na prihodnje krize ter na ključnih zakonodajnih paketih, povezanih z izgradnjo zdravstvene unije ter zelenim in digitalnim prehodom. Predsedstvo se je s sklicem izrednih zasedanj ministrov, pristojnih za notranje zadeve, odzvalo tudi na nepričakovane razmere v Afganistanu in Belorusiji.

Minister dr. Logar je veleposlanikom predstavil načrte predsedstva za drugo polovico predsedovanja, predvsem aktivnosti v okviru Konference o prihodnosti Unije. Strateški razpravi o evropski prihodnosti je Slovenija posvetila tudi letošnji 16. blejski strateški forum.

Na področju zunanjih odnosov EU si Slovenija prizadeva za podporo procesu širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, še posebej pri premostitvi gospodarskih razlik med regijama ter sodelovanja na področjih skupnega interesa. Predsedstvo bo pozornost namenilo povečanju angažmaja Unije v regiji na podlagi Gospodarskega in naložbenega načrta za Zahodni Balkan, napredku pri razvoju skupnega regionalnega trga in Zeleni agendi za Zahodni Balkan. Tem vprašanjem je namenjen tudi prihajajoči vrh EU-Zahodni Balkan, ki ga naslednji teden gostimo na Brdu pri Kranju.

Glede odziva na dogajanje v Afganistanu je minister dr. Logar izpostavil evakuacijo tujih državljanov in potrebo po oblikovanju nove celostne EU strategije za Afganistan. Med drugimi zunanjepolitičnimi prioritetami je minister dr. Logar poudaril pomen vzdrževanja večstranskega pristopa do Kitajske ter skupen pristop Unije do indopacifiške regije.