Skoči do osrednje vsebine

Komisija zaprla kršitev s področja okolja in izdala obrazloženo mnenje

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Evropska komisija je kot uspešno rešeno zaključila kršitev s področja okolja zaradi neprenosa direktive o embalaži in odpadni embalaži v pravni red Republike Slovenije. Komisija pa je Sloveniji tudi izdala obrazloženo mnenje zaradi neizpolnjevanje obveznosti iz direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje.

Zaključena kršitev

Komisija je oktobra lani Sloveniji izdala uradni opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži v pravni red RS.

Slovenija je Komisijo seznanila, da je bila Uredba o embalaži in odpadni embalaži 9. 4. 2021 objavljena v Uradnem listu RS, številka 54/2021, opravljen pa je bil tudi postopek notifikacije predpisa z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila predpisa v elektronsko notifikacijsko zbirko predpisov Komisije. Na podlagi tega je Komisija kot uspešno rešeno zaprla postopek kršitve.

Izdano obrazloženo mnenje

Komisija je oktobra 2019 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz nekaterih členov Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, spremenjene z Direktivo 2014/52/EU.

Slovenija je v odgovoru navedla podrobnejša pojasnila. Zaradi določenih neskladnosti je Slovenija napovedala spremembo zakonodaje, in sicer sprejetje sprememb Uredbe o presoji vplivov na okolje ter Zakona o varstvu okolja (ZVO 2). Slovenija je februarja 2021 sporočila, da so bile spremembe Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, sprejete julija 2020, priprava ZVO-2 pa poteka.

Komisija je stopnjevala ukrepanje in izdala obrazloženo mnenje. Komisija je ocenila, da se nekateri odgovori Slovenije štejejo za zadovoljive, zato se obtožbe glede teh določb opustijo, zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz drugega in petega odstavka 7. člena in četrtega odstavka 8.a člena Direktive 2011/92/EU pa je izdala obrazloženo mnenje.

Ministrstvo za okolje in prostor intenzivno dela na ZVO 2, ki bo na Vladi RS sprejet predvidoma v mesecu oktobru. Rok za odgovor Komisiji je konec novembra, ki ga Slovenija lahko še podaljša.