Skoči do osrednje vsebine

Ministrica prof. dr. Simona Kustec na 48. zasedanju Obora za človekove pravice v Ženevi

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je danes sodelovala na mednarodni panelni razpravi, posvečeni obeleženju 10. obletnice sprejema Deklaracije Organizacija združenih narodov (OZN) o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice.

Gre za eno od panelnih razprav ob robu 48. skupščine Sveta za človekove pravice v Ženevi. Panel so poimenovali »Deseta obletnica Deklaracije Združenih narodov o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice: dobre prakse, izzivi in pot naprej«.

Na razpravi so sodelovali:

  • dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport;
  • Gwendolyn Ll. Pimentel -Gana, Komisar pri Komisiji za človekove pravice Filipinov;
  • Vernor Muñoz Villalobos, član upravnega odbora Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica;
  • Irfaan Mangera, Vodja programa za mladinski aktivizem pri Fundaciji Ahmed Kathrada. 

Ministrica je v svojem govoru izpostavila: »Izobraževanje o človekovih pravicah je sestavni del kakovostnega izobraževanja za oblikovanje prihodnosti v skladu z načeli vključujočih in trajnostnih družb. Gre za razvoj vrednot, spretnosti, znanj, kot tudi za spoštovanje drug drugega«. Obenem je poudarila, da Slovenija ostaja predana in močna partnerica v izobraževanju na področju človekovih pravic. »Odzivi držav in nevladnih organizacij v razpravi na zasedanju odbora so jasno pokazali, da delimo poglede, aktivnosti in potrebe za prihodnje mednarodne napore."

Deklaracija OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice je bila sprejeta decembra 2011 po doseženem konsenzu mednarodne skupnosti o pomenu vzgoje in izobraževanja na področju uresničevanja človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Deklaracija se posveča pridobivanju znanj, spretnosti in razumevanju univerzalne kulture človekovih pravic. Izobraževanje mladih na področju človekovih pravic je prepoznano kot ena ključnih strategij za preprečevanje in reševanje globalnih izzivov, vključno z naslavljanjem in odpravljanjem nasilja in pojavov diskriminacije.

Namen razprave ob obletnici Deklaracije je bila izmenjava pogledov o aktualnih vprašanjih v povezavi z izobraževanjem in usposabljanjem mladih na področju človekovih pravic in iskanje sinergij z drugimi pobudami na področju dela z mladimi pri reševanju globalnih izzivov, vključno z epidemijo COVID-19. Ministrica prof. dr. Kustec je ob tem dejala: »Varnost, enakost in trajnost so nepredstavljivi brez razumevanja in trdne zavezanosti univerzalnim človekovim pravicam, še posebej v času krize COVID-19 s katero se trenutno soočamo. Vsaka kriza izpostavi nove izzive; o družbi moramo razmišljati na nove načine, vendar z enako močno zavezanostjo človekovim pravicam.«

Z državami v okviru Platforme za izobraževanje na področju človekovih pravic je Slovenija pomembno prispevala k pripravi besedila Deklaracije. Pravice otrok in spodbujanje izobraževanja za človekove pravice so med njenimi ključnimi zunanje-političnimi prioritetami, ki se uresničujejo skozi niz dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni.

Slovenija se zavzema za krepitev delovanja držav članic in deležnikov na področju izobraževanja in usposabljanja za človekove pravice v skladu s Svetovnim programom o izobraževanju na področju človekovih pravic in Deklaracijo o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice. Ob tem poudarja pomen povezovanja in sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki so aktivne na tem področju.