Skoči do osrednje vsebine

Predstavniki Vlade Republike Slovenije so obiskali Zasavsko regijo

Vlada RS je v torek, 28. septembra, obiskala Zasavsko regijo. Člani vlade so se najprej sestali v Litiji na delovnem posvetu, nato so sledili ločeni programi ministrov oziroma državnih sekretarjev.

Vzgojno-izobraževalne zavode v Zasavju sta obiskala državni sekretar Marjan Dolinšek in Damir Orehovec. Srečala sta se z vodstvi Osnovne šole Litija, Podružnične šole Hotič, Osnovne šole Toneta Okrogarja Zagorje ter srednjih šol (Srednja šola Zagorje, Gimnazija in ekonomska šola Trbovlje), kjer sta si ogledala tudi prostore zavodov in prisluhnila njihovim potrebam. Državni sekretar Damir Orehovec pa si je v Litiji ogledal tudi gradnjo nadomestnega vrtca Najdihojca.  

Področje izobraževanja je v Zasavju dobro razvito. V regiji delujejo štirje srednješolski zavodi, ki izvajajo srednješolske izobraževalne programe. Dobrih 78 odstotkov dijakinj in dijakov, vpisanih v te programe, prihaja iz domače regije, torej iz Zasavja. V Litiji je delež vključenih otrok v predšolsko vzgojo višje od povprečja v Sloveniji, kar je spodbudno. V zasavski regiji sicer delujejo štirje javni samostojni vrtci, dva pri osnovni šoli in en zasebni vrtec. Regija je po vključenosti otrok v predšolsko vzgojo sicer pod povprečjem v Republiki Sloveniji.

Regijo dobro pokrivajo tudi izvajalci izobraževanja odraslih, to so javne organizacije (Zasavska ljudska univerza, srednje šole) in zasebne organizacije. Osnovno šolo za odrasle v celoti financira država iz proračunskih sredstev, neformalni programi za odrasle pa so za udeležence prav tako brezplačni in se financirajo s sredstvi ESS. Izvajalci izobraževanj odraslih iz Zasavja so zelo aktivni v projektu TVU (Tedni vseživljenjskega učenja), ki je osrednja promocijska kampanja za vključenost odraslih na področju izobraževanja in učenja. Dobro sodelujejo z lokalnim gospodarstvom in območno enoto Zavoda RS za zaposlovanje, ponudbo izobraževanj pa prilagajo tudi potrebam trga dela.

V regiji so zelo aktivni tudi na področju glasbenega šolstva. Ministrica dr. Simona Kustec je pred kratkim otvorila nove prostore Glasbene šole Zagorje ob Savi. Za gradnjo nove stavbe je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport zagotovilo 998.645,50 EUR sredstev. Glasbena šola Zagorje ob Savi je imela lani vpisanih 350 učencev, od tega jih je 193 obiskovalo individualni pouk instrumentov in petja, 32 učencev je bilo vključenih v program predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, 52 v program plesne pripravnice, 73 učencev pa je obiskovalo pouk sodobnega plesa in baleta.

Poleg omenjene investicije je bila na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024, ki smo ga na ministrstvu objavili februarja letos, in Sklepa vlade o zagotovitvi dodatnih sredstev za namen sofinanciranja investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, uspešna tudi občina Litija. Za investicijo v gradnjo že omenjenega nadomestnega vrtca Najdihojca v Občini Litija, je občina upravičena do 1.172.667,07 EUR sofinancerskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (dinamika sofinanciranja je predvidena v letih 2022, 2023 in 2024).

 

Gradbišče novega vrtca v Litiji.

Državni sekretar Damir Orehovec si je ogledal gradnjo nadomestnega vrtca v Litiji | Avtor MIZŠ

1 / 3

Občini Trbovlje in Hrastnik pa sta bili uspešni na razpisu za sofinanciranje investicij v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021, na katerem je bilo izbranih oseminštirideset projektov. Občina Trbovlje je upravičena do sredstev za sofinanciranje zamenjave umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje, občina Hrastnik pa za projekt ureditve športnega parka na Logu v Hrastniku. Vsak od izbranih projektov bo sofinanciran v višini 22.916,66 EUR.