Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU za raziskave sprejeli ukrepe za globalno močno in odporno Evropo

»Naš cilj je učinkovit in vključujoč evropski raziskovalni prostor, ki bo prinesel hitrejši družbeni napredek ter večjo odpornost in konkurenčnost Evrope,« je po Svetu ministrov EU za konkurenčnost (raziskave) poudarila predsedujoča Svetu, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec.

Slikovno gradivo

Evropska komisarka Mariye Gabrie in ministrica prof. dr. Simona Kustec. | Avtor EU

Pomemben korak k učinkovitemu in vključujočemu evropskemu raziskovalnemu prostoru je današnje sprejetje Sklepov o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam, ki opredeljujejo ukrepe za globalno močno in odporno Evropsko unijo.

Sprejeti sklepi in široka podpora Ljubljanjski deklaraciji

S sprejetimi sklepi ministri za raziskave jasno sporočajo, da mora Evropska unija pri sodelovanju s tretjimi državami na področju raziskav in inovacij spodbujati uravnoteženo odprtost in si prizadevati za enake konkurenčne pogoje. Evropsko komisijo države članice s sklepi spodbujajo, naj sklene sporazume o pridružitvi tretjih držav k programu Obzorje Evropa. »V sklepih smo opredelili ključne vrednote in načela ter aktivnosti, s katerimi želimo okrepiti strateško avtonomijo Evropske unije in hkrati ohraniti odprto gospodarstvo,« je po svetu povedala ministrica Kustec. Še posebej je ob tem poudarila spodbujanje enakosti spolov in spoštovanje svobode znanstvenega raziskovanja. Na zasedanju je ministrica predstavila tudi Ljubljansko deklaracijo, s katero želi slovensko predsedstvo prispevati k izboljšanju pogojev ter enakovredni in uravnoteženi obravnavi raziskovalcev in raziskovalk v evropskem raziskovalnem prostoru. Številni ministri so na zasedanju podprli deklaracijo, ki bo objavljena do konca novembra. Slovenija je kot predsedujoča Svetu EU k temu pozvala tudi tretje države.

Učinkovito upravljanje, medsektorski pristop in več vlaganj

V javni razpravi o novem Evropskem raziskovalnem prostoru (ERP) so se ministri zavzeli za vzpostavitev sodobne, učinkovite in poenostavljene strukture upravljanja ter okrepitev medsektorskega sodelovanja. »Za večjo učinkovitost ERP bo potrebno okrepiti politični dialog, vzpostaviti kontinuirano sodelovanje z akterji iz zasebnega sektorja ter sistemsko vključevati pomembne deležnike s področja gospodarstva in visokega šolstva ter civilne družbe na splošno,« je poudarila ministrica Kustec. Ob tem so ministri v razpravi poudarili, da je potrebno vzpostaviti bolj učinkovito medsektorsko sodelovanje, ki bi prispevalo k trajnosti in odpornosti naših družb ter prispevalo k hitrejšemu digitalnemu in zelenemu prehodu. Poudarki iz razprave bodo vključeni v pripravo Sklepov o upravljanju novega evropskega raziskovalnega prostora (ERP) ter novega pakta za raziskave in inovacije, ki jih bomo obravnavali na novembrski seji.

Na zasedanju je predsedujoča ministrica Kustec predstavila tudi stanje obravnave vseh desetih Evropskih partnerstev, ki bodo z več deset milijardnim vložkom EU, držav in industrije ogromno prispevala k uresničevanju zelenega prehoda in digitalne preobrazbe ter reševanju še drugih velikih družbenih izzivov. »Vesela sem, da pogajanja potekajo v skladu z našim terminskim načrtom in ostajam prepričana, da bodo vsa partnerstva lahko začela delovati še v času slovenskega predsedovanja Svetu EU,« je povedala ministrica Kustec.

Na uradnem kosilu ministri razpravljajo o prispevku raziskav in inovacij h gibanju nove evropske pobude Bauhaus ter o sinergijah te pobude s pobudo Misij v okviru Obzorja Evropa. »Gre za dve pomembni pobudi, ki prispevata k pospešitvi zelenega in digitalnega prehoda. Zato bomo temu v prihodnje namenili več pozornosti, predvsem na področju raziskav in visokega šolstva,« je poudarila ministrica Kustec.

Uradne fotografije so na voljo na: Press EU Council, posnetek zasedanja pa na: Posnetki zasedanja Sveta.