Skoči do osrednje vsebine

V akciji nadzorov nad prijavo začetka gradnje 2021, ugotovljenih 42,8 % nepravilnosti

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji nadzorov med februarjem in septembrom preverjala, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in z imenovanjem nadzornika. Gradbeni inšpektorji so preverili 216 objektov.

V akciji je sodelovalo 46 gradbenih inšpektorjev IRSOP. Uvedenih je bilo 216 postopkov, od teh 210 upravnih inšpekcijskih in šest prekrškovnih postopkov, znotraj katerih je bilo opravljenih 329 inšpekcijskih rednih nadzorov. V 63 zadevah še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato se postopki nadaljujejo. V zadevah, v katerih so gradbeni inšpektorji odločili do 21. septembra 2021,pa  so ugotovili 63 nepravilnosti, kar predstavlja 42,8 odstotkov preverjenih objektov.

Izdanih je bilo 63 inšpekcijskih odločb

  • Ugotovljena sta bila dva neskladna objekta. V obeh primerih je bila izdana odločba, s katero je inšpektor odredil, da se gradnja ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja.
  • V zvezi z izvajanjem gradnje brez prijave oziroma brez popolne prijave začetka gradnje so gradbeni inšpektorji izdali 27 odločb ter eno odločbo v zvezi z neimenovanjem nadzornika, s katerimi so odredili, da se takoj po vročitvi odločb gradnje ustavijo, ter da se odpravijo nepravilnosti.
  • V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji, pa so gradbeni inšpektorji izdali 33 odločb za odpravo nepravilnosti

Uvedenih je bilo šest prekrškovnih postopkov

Po Zakonu o prekrških je bilo izdanih pet odločb z izrečenimi opomini in en plačilni nalog z globo tisoč eurov.
V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti je bil zavezancem odrejen rok za njihovo odpravo z opozorilom na zapisnik.

Lani 32,4 odstotka ugotovljenih nepravilnosti v rešenih zadevah letos že 42,8 odstotkov

V zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija, že odpravljene – takih je bilo sorazmerno veliko, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Opažamo pa, da do sedaj pridobljeni rezultati predmetne akcije kažejo, da se stanje na terenu poslabšuje, saj se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo število ugotovljenih nepravilnosti v povezavi s prijavo začetka gradnje in sicer z 32,4 odstotka ugotovljenih nepravilnosti v rešenih zadevah v letu 2020, na 42,8 odstotkov v letu 2021. Glede na to, da v vseh zadevah v času poročanja še ni bilo odločeno oziroma ugotovitveni postopki v teh zadevah še potekajo, pričakujemo, da bi se lahko število ugotovljenih nepravilnosti še povečalo.