Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje na 61. zasedanju Odbora pravnih svetovalcev za mednarodno javno pravo Sveta Evrope

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Delegacija Republike Slovenije, ki jo je vodil glavni pravni svetovalec in generalni direktor za mednarodno pravo in zaščito interesov dr. Marko Rakovec, je 23. in 24. septembra 2021 v Strasbourgu sodelovala na 61. zasedanju Odbora pravnih svetovalcev za mednarodno javno pravo Sveta Evrope (CAHDI).

generalni direktor  skupaj z ostalimi udeleženci sedi v dvorani

Generalni direktor dr. Marko Rakovec na 61. zasedanju Odbora pravnih svetovalcev za mednarodno javno pravo Sveta Evrope (CAHDI) | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

CAHDI je edinstven in vključujoč forum za izmenjavo izkušenj in dobrih praks o aktualnih vprašanjih mednarodnega javnega prava, na katerem sodelujejo države članice Sveta Evrope in tudi države opazovalke, kot na primer ZDA, Avstralija, Belorusija, Izrael ter Nova Zelandija. Na tokratnem zasedanju so bile obravnavane pomembne mednarodnopravne teme, kot so sprejemanje pravnih mnenj, imunitete držav in mednarodnih organizacij, mirno reševanje sporov, delovanje Sveta Evrope, delovanje pisarne pravnega svetovalca v strukturi Ministrstva za zunanje zadeve, delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in pomembni sodni primeri z vidika mednarodnega javnega prava, aktualne teme na področju prava mednarodnih pogodb, vključno s pridržki, mednarodnega kazenskega prava in mednarodnega humanitarnega prava.

Direktor za pravne zadeve in mednarodno javno pravo Sveta Evrope Jörg Polakiewicz je predstavil aktivnosti Sveta Evrope, relevantne za CAHDI. Na zasedanju pa je potekala tudi razprava s predsednico Meddržavnega sodišča Joan E. Donoghue in s predsedujočim Komisiji za mednarodno pravo Mahmoudom D. Hmoudom.

Generalni direktor dr. Marko Rakovec je v razpravi predstavil stališče glede nadaljnjih aktivnosti CAHDI na področju nezavezujočih aktov ter predlagal, da se pripravi vprašalnik o nacionalnih postopkih glede sprejemanja ugovorov k pridržkom. Prav tako je poročal o dogodku  ob izidu poročila o smernicah EU glede promocije skladnosti z mednarodnim humanitarnim pravom in napovedal srečanje odborov za humanitarno pravo.

V okviru obravnave mirnega reševanja sporov je vodja sektorja za mednarodno pravo Mateja Štrumelj Piškur na kratko poročala o obisku predsedujoče delovni skupini COJUR-ICC na Mednarodnem kazenskem sodišču ter omenila problem neuravnotežene zastopanosti po spolu članov Komisije za mednarodno pravo in sodnikov Meddržavnega sodišča.