Skoči do osrednje vsebine

Minister Černač na okrogli mizi Evropskega odbora regij

Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač je preko video povezave sodeloval na okrogli mizi »Zagotavljanje sinergij med kohezijsko politiko in Mehanizmom za okrevanje in odpornost preko krepitve partnerstva z lokalnimi in regionalnimi oblastmi«. Hibridni forum o okrevanju in odpornosti v Lipici, ki ga je pripravil Evropski odbor regij, je del programa slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Minister Černač je na okrogli mizi predstavil pripravo nacionalnega programa kohezijske politike 2021–2027, tudi z vidika usklajevanja ukrepov z drugimi evropskimi viri: »Povezovanje ukrepov kohezijske politike in Načrtov za okrevanje in odpornost držav članic je ključnega pomena za dolgoročno krepitev vseh družbenih sistemov in izhod iz krize po covidu-19.«

Glede programiranja kohezijskih sredstev je minister pojasnil, da so aktivnosti usmerjene v to, da se  postopki na nacionalnem nivoju zaključijo do konca letošnjega leta. »Slovenija bo izvajala ukrepe za krepitev socialne in teritorialne kohezije. Posebno pozornost bomo namenili tudi približevanju kohezijske politike državljanom,« je izpostavil minister.

Na temo izzivov slovenskega predsedovanja pri dopolnjevanju kratkoročnega okrevanja po covidu-19 z dolgoročnimi vlaganji kohezijske politike je minister izpostavil spremenjeno načrtovanje naložb iz različnih virov. Poudaril je, da je cilj slovenskega predsedstva Svetu EU pospešeno potrjevanje Načrtov za okrevanje in odpornost, ki bodo spodbudili naložbe v zeleno in digitalno preobrazbo. Povedal je, da bodo obstoječi sistemi nadgrajeni. »Bistvena naloga in hkrati tudi izziv je vzpostaviti okvir, s katerim bomo na eni strani zagotavljali sinergije med kratkoročnimi in dolgoročnimi mehanizmi, na drugi strani pa poenostavili postopke izvajanja,« je svoje misli strnil minister.

Poleg ministra Černača so na okrogli mizi sodelovali še Isabelle Boudineau, vodja komisije odbora za politiko teritorialne kohezije in proračun EU; Marc Lemaitre, generalni direktor direktorata za regionalno in mestno politiko; Juraj Droba, vodja slovaške delegacije v Evropskem odboru regij; Ulrika Landergren, vodja komisije odbora za naravne vire in Eddy van Hijum, poročevalec odbora za ekonomske in monetarne zadeve.