Skoči do osrednje vsebine

Vpis v višje strokovno izobraževanje v 2. prijavnem roku v študijskem letu 2021/ 2022

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kandidati bodo danes pisno obveščeni o izidu izbirnega postopka za vpis v višje strokovno izobraževanje v drugem prijavnem roku, ki ga je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje.

Slikovni prikaz študentov.

V 2. prijavnem roku za vpis v višje strokovno izobraževanje je bilo sprejetih 98% kandidatov. | Avtor: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Sprejeti kandidati se morajo v 1. letnik vpisati do 1. oktobra 2021, o datumu vpisa jih pisno obvestijo višje strokovne šole. Glede na spremembo Zakona o višjem strokovnem izobraževanju imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Prav tako se v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju ne morejo vpisati kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva (zavrnjenih je bilo 24 kandidatov, lani 71 kandidatov).

Sprejeti kandidati

Od vseh 1688 prijavljenih kandidatov v drugem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 1523. Od teh je sprejetih 1499 kandidatov (98%), zavrnjenih pa 24 (2%).

Na drugem prijavnem roku je od 890 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 870 ali 98 %, od 633 kandidatov za izredni študij pa 629 ali 99 %.

Pregled po željah

Ob pregledu vseh sprejetih kandidatov se je prva želja za vpis uresničila 96,7 % (lani 95,2 %), druga želja 3,1 % (lani 4,4 %) in tretja 0,2 % (lani 0,5 %). Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 95,6 % kandidata (lani 94,5 %), z drugo 4,1 % (lani 4,9 %), s tretjo pa 0,2 % (lani 0,6 %); za izredni študij pa s prvo željo 98,3 % (lani 96,1 %), z drugo 1,6 % (lani 3,6 %), s tretjo pa 0,2 % (lani 0,3%).

Po zaključku drugega prijavnega roka se kandidati za izredni študij lahko vpišejo na še prosta mesta na višji strokovni šoli do 30. oktobra 2021.