Skoči do osrednje vsebine

Slovenija izvoljena v Svet guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

V okviru 65. zasedanja Generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), ki ta teden poteka na Dunaju, je bila Slovenija z 78 glasovi podpore izvoljena za članico Sveta guvernerjev IAEA za obdobje 2021-2023. Kot guvernerka bo Slovenijo v Svetu guvernerjev zastopala veleposlanica Barbara Žvokelj, stalna predstavnica pri Organizaciji združenih narodov (OZN), Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju.

Slika prostora Konferenca Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA)

Zasedanje Generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

Tokratna izvolitev pomeni že četrto članstvo Slovenije v tem ključnem odločevalskem telesu IAEA ter predstavlja nadaljevanje dosedanjega angažmaja Slovenije v okviru Agencije, kot ene od držav s celovitim civilnim jedrskim programom ter z izpostavljeno vlogo jedrske energije v energetski mešanici. Članstvo v Svetu guvernerjev IAEA je tudi pomemben instrument za zagotavljanje uresničevanja slovenskih interesov v okviru Agencije ter pomeni konkretni prispevek h krepitvi vloge IAEA kot osrednje mednarodne organizacije na področju promocije miroljubne uporabe jedrske energije.

Kot članica Sveta guvernerjev IAEA se bo Slovenija prioritetno posvečala tehničnemu sodelovanju ter izvajanju sporazumov o nadzornih ukrepih (Safeguards Agremeents), ki jih članice IAEA na podlagi Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) sklenejo z IAEA in tako Agenciji omogočajo nadzor nad svojimi nacionalnimi jedrskimi programi in s tem zagotavljajo njihovo miroljubno naravo. Slovenija bo aktivna tudi na področju jedrske varnosti in varovanja. Prav slednje – zaščita jedrskih objektov pred morebitnimi napadi, zlasti terorističnimi, je v zadnjih letih pridobilo na pomenu. Na obeh področjih lahko Slovenija ponudi koristne izkušnje na podlagi kontinuirane krepitve nacionalnega režima jedrske varnosti in varovanja. Med ostalimi aktualnimi vprašanji, s katerimi bo povezano delo Sveta guvernerjev IAEA, je tudi implementacija Skupnega celovitega akcijskega načrta (JCPoA) z Iranom ter spremljanje izvajanja sporazumov o nadzornih ukrepih, predvsem v zvezi z Demokratično ljudsko republiko Korejo in na Bližnjem vzhodu.

IAEA je neodvisna medvladna organizacija v okviru sistema Organizacije združenih narodov, ki predstavlja globalno središče za sodelovanje držav na jedrskem področju. Formalno je bila ustanovljena julija 1957 z odločitvijo Generalne skupščine OZN. Njeno članstvo se je skozi leta postopoma povečalo na sedanjih 173 držav članic.