Skoči do osrednje vsebine

Odločitev o izbiri pisca nove turistične strategije je pravnomočna

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru Javnega naročila za izdelavo Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028 prejelo štiri ponudbe, od katerih sta samo dve izpolnjevali pogoje. Ustrezajoči dve ponudbi smo temeljito preučili in za pisca nove strategije izbrali podjetje PKF tourismexperts, ki nas je s svojo vsebino, strokovno skupino in ceno najbolj prepričalo. Izbrani ponudnik bo Strategijo trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022-2028 izdelal v naslednjih petih mesecih.

Bazen in apartmaji v Medeni vasi v Mozirju

Medena vas v Mozirju | Avtor Jošt Gantar

Nihče od neizbranih ponudnikov ni vložil zahteve za revizijo postopka javnega naročila, tako je odločitev z današnjim dnem pravnomočna. Poleg ponudbe izbranega podjetja PKF tourismexperts iz Dunaja, ki bo strategijo izdelalo za 78.285 evrov, je pogojem javnega naročila ustrezala tudi ponudba Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s podjetjem Horwath iz Zagreba, ki bi strategijo napisalo za 57.000 evrov.  Ker je slovenski turizem za naše gospodarstvo izjemno pomemben, smo se dobro zavedali pomena in teže naše odločitve, zato smo obe ponudbi zelo podrobno pregledali. Izbrali smo ponudbo, ki je bila v vsebinskem pogledu bistveno boljša.

PKF tourismexperts je priznana svetovalna družba, ena najpomembnejših v Evropi in prepoznana tudi v svetovnem merilu. Slovenskemu turističnemu gospodarstvu je zagotovo ostala v spominu iz borz ITB v Berlinu, kjer je to podjetje vsako leto predstavljalo ključno analitiko in trende v svetovnem merilu, ki so nato služili gospodarstvu in destinacijam pri oblikovanju ukrepov.

Pri pisanju nove strategije bo sodelovalo kar 12 strokovnjakov, pri konkurenčnem ponudniku bi jih sodelovalo zgolj pet. PKF tourismexperts bo zvedel tudi bistveno več aktivnosti, vključno s široko vključenostjo vseh relevantnih deležnikov, tudi predstavnikov vseh za turizem pomembnih resorjev. Poleg Christopherja Hintereggerja in Gernota Memmerja bodo strategijo pisali tudi slovenski strokovnjaki. To so Janko Humar, Slavka Zupan, Tina Hedi Zakonjšek, Peter Vesenjak, Miša Novak, Jernej Zajec, Ivana Galič, Jana Apih, Tomislav Čeh in Peter Črnič. Vsak od njih je strokovnjak na svojem področju.    

Nova strategija bo nadaljevanje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Pri evalvaciji slednje smo ugotovili, da smo realizirali 55 % zastavljenih ukrepov, kljub dejstvu, da smo jo lahko uresničevali zgolj dve leti. Sprejeta je bila namreč konec leta 2017, aktivni leti sta bili 2018 in 2019, v letu 2020 in 2021 pa se je slovenski turizem soočal z bistveno hujšimi težavami kot je ne realizacija ukrepov strategije. Poenoteni smo, da je vizija, ki smo si jo zastavili prava. Izjemno uspešna je razdelitev na makro destinacije in vodilne destinacije, ki smo jim vsebinsko in finančno podporo nudili ves čas. V teh letih smo naredili pomembne korake na področju trajnosti in razvoja nosilnih turističnih produktov.

Izvajalca javnega naročila smo si želeli izbrati čim hitreje, da bi ta lahko čimprej pričel z delom, toda spoštovati je potrebno postopke. Potrebno se je zavedati, da na ministrstvo ne prihajajo samo popolne vloge. Ugotavljali smo popolnost vlog, prijavitelje smo pozivali k dopolnitvam, ponovnim dopolnitvam, vloge ocenjevali, končno odločitev so pregledale vse strokovne službe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ponudbi Fakultete za turistične študije – Turistica in Fakultete za menedžment v turizmu in gostinstvu iz Reke, skupaj z Bluerock International nista izpolnjevali osnovnih pogojev o usposobljenosti in referencah sodelujočih strokovnjakov, zato postavljanje teh dveh ponudb ob bok ponudbam, ki sta izpolnjevali pogoje, ni korektno.