Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Vizjak na konferenci komunalnega gospodarstva o izzivih na področju ravnanja z odpadki

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence jubilejne 10. Konference komunalnega gospodarstva. V nagovoru je poudaril, da nas zaradi vse strožjih okoljskih zahtev na področju ravnanja z odpadki v prihodnjih letih čakajo veliki izzivi, zato smo se na Ministrstvu za okolje in prostor reševanja te problematike lotili urgentno in celovito.

Minister mag. Vizjak na spletni konferenci komunalnega gospodarstva

Minister mag. Vizjak na spletni konferenci komunalnega gospodarstva | Avtor Polona Ponikvar

Kot je dejal minister mag. Vizjak, komunalno gospodarstvo nedvomno sodi med najpomembnejše dejavnosti družbe in vzpostavlja temelje za njen razvoj. Oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, urejanje javnih površin in druge dejavnosti so tiste, brez katerih sodobna družba ne more obstajati. »Danes se vsi zelo dobro zavedamo, kako pomembno je varovanje okolja in ravno temu področju je namenjena večina dejavnosti komunalnih podjetij. V tem smislu država vidi v komunalnih podjetjih partnerja za doseganje okoljskih ciljev, ki smo si jih skupaj zastavile države članice EU,« je poudaril.

»Na Ministrstvu za okolje in prostor smo se reševanja problematike ravnanja z odpadki lotili urgentno in celovito. Pri tem se zavedamo, da bomo kompleksno problematiko učinkovito zmogli reševati skupaj z vami in ostalimi odgovornimi deležniki,« je dejal minister mag. Vizjak. Odločilnega pomena za dobro delovanje javnih služb varstva okolja je po njegovih besedah tudi dobro in usklajeno sodelovanje z občinami, ki so preko svojih izvajalcev javnih služb zadolžene za njihovo izvajanje.

Ministrstvo je v okviru priprave novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) pripravilo predlog zakonskih podlag za sistemske spremembe sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). Namen je zagotoviti večjo učinkovitost sistemov PRO, jasnejše zakonodajno okolje in ustrezen okvir za spremljanje in izvajanje PRO. »To smo dolžni storiti zaradi varovanja okolja in tudi zaradi prenosa evropskih direktiv,« je poudaril minister mag. Vizjak.

V video nagovoru je spomnil še na sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki bodo na voljo za izgradnjo manjših vodovodov in kanalizacij. Sredstva bodo lahko koristile občine v obliki nepovratnih in povratnih sredstev. Ministrstvo bo razpise pripravilo v decembru, naložbe pa bodo morale biti zaključne do junija 2026.

Osrednja tema letošnje konference komunalnega gospodarstva, ki poteka v Podčetrtku, je »Tudi če se svet ustavi, se komunala ne sme«. Največjega komunalnega dogodka v Sloveniji se vsako leto udeleži več kot 350 udeležencev, ki delujejo na področju komunalnega gospodarstva.