Skoči do osrednje vsebine

Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora urejata razmerje med posegi v prostor in varovanjem okolja

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v Državnemu zboru RS predstavil predlog Gradbenega Zakona in predlog Zakona o urejanju prostora. Kot je poudaril, zakona urejata razmerje med posegi v prostor in varovanjem okolja.

Minister mag. Andrej Vizjak v Državnem zboru

Minister mag. Andrej Vizjak v Državnem zboru

Minister mag. Andrej Vizjak je poslancem pojasnil, da želimo z novima zakonoma gradnjo narediti učinkovito, z manj birokratskimi zapleti, hkrati pa omejiti posege, ki niso sprejemljivi za slovensko krajino. Pri novi zakonodaji po njegovih besedah ne gre za postavljanje obstoječega sistema na glavo in uvajanje novih rešitev, temveč gre za potrebne spremembe obstoječih predpisov. Po treh letih, odkar sta bila sprejeta, se je namreč pokazalo nekaj slabosti, ki jih zdaj odpravljamo. Po drugi strani želimo, ob spoštovanju strogih okoljskih in naravovarstvenih standardov, gradnjo narediti učinkovito, z manj birokratskimi zapleti in doseči standarde sodobnega razvitega sveta na tem področju, je povedal minister.

Med ključnimi rešitvami novega Gradbenega zakona je naštel možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem postopku, vzpostavitev pravne podlage za poslovanje v elektronski obliki (e-graditev), poenostavljene rešitve za začasne objekte ter poenostavitve pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše.

Poleg tega bodo občine poslej izdajale mnenje o skladnosti gradnje s prostorskim izvedbenim aktom, kar bo bistveno poenostavilo pridobivanje gradbenega dovoljenja. Nadzor nad nezahtevnimi objekti bodo poslej lahko izvajale tudi občinske inšpekcije. V primeru zahtevnejših inženirskih objektov bo možna fazna prijava gradnje in posledično faznost pridobivanja projektov za izvedbo. Uvedena bodo načela krožnega gospodarstva, je navedel minister mag. Andrej Vizjak

Pri Zakonu o urejanju prostora se skrajšujejo postopki in odpravlja nekatere faze postopkov, uvaja se tako imenovani projektni pristop. »Želimo namreč, da se izdelovalci prostorskih izvedbenih aktov skupaj s pobudniki, torej z občinami in potencialnimi investitorji, projektno lotijo teh sprememb ali celo prostorskih izvedbenih aktov, to uskladijo nosilci urejanja prostora, še preden gredo zadeve formalno v postopek, zato da je potem formalni postopek čim krajši in hkrati čim bolj učinkovit,« je pojasnil minister mag. Andrej Vizjak.