Skoči do osrednje vsebine

Slovenija za globalno razglasitev pravice do zdravega okolja na rednem zasedanju Sveta OZN za človekove pravice

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Ministrstvo za zunanje zadeve

V Ženevi med 13. septembrom in 8. oktobrom 2021 poteka 48. redno zasedanje Sveta Organizacije združenih narodov za človekove pravice (SČP). Slovenija si na zasedanju prizadeva za globalno razglasitev pravice do zdravega okolja, v prvi vsebinski resoluciji na temo starejših naslavlja izzive starizma in diskriminacije na podlagi starosti, z udeležbo ministrice dr. Kustec pa opozarja na pomen mladih in izobraževanja za človekove pravice.

infografika s prazno dvorana sveta z vabilom

48. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice | Avtor Svet Združenih narodov za človekove pravice

Slovenija na omenjenem zasedanju nastopa v vlogi predsedujoče Svetu EU, v imenu EU in držav članic bo tako aktivno delovala predvsem na pobudah o Burundiju in podnebnih spremembah, s posebno pozornostjo pa naslavlja zagotovitev ustreznega mehanizma za nadzor in poročanje o kršitvah človekovih pravic v Afganistanu. Hkrati bo na zasedanju v sodelovanju z istomislečimi državami vložila dve resoluciji. Slovenija aktivno podpira razglasitev pravice do zdravega življenjskega okolja na globalni ravni in skupaj s Kostariko, Maldivi, Marokom in Švico v Svetu vlaga pobudo, ki bo to dosegla. Ob vse večjem zavedanju pomena zagotavljanja človekovih pravic starejših bo skupaj z Argentino in Brazilijo vložila prvo vsebinsko resolucijo na temo starejših, ki se osredotoča na vprašanje starizma in diskriminacije na podlagi starosti.

Prvi dan zasedanja je nastopila Visoka komisarka OZN za človekove pravice Michelle Bachelet, ki je svoj nagovor izrazito usmerila v vpliv okoljskih in podnebnih sprememb na človekove pravice. Zasedanje je v nadaljevanju osredotočeno na stanje človekovih pravic po državah, med katerimi so obravnavani Afganistan, Burundi, Mjanmar, Nikaragva, Belorusija, Sirija in Venezuela. Prav tako bo SČP obravnaval številne pobude s posameznih tematskih področij.

Slovenija je v nacionalnem svojstvu doslej nastopila v interaktivnem dialogu z visoko komisarko, z neodvisno izvedenko za pravice starejših, s posebnim poročevalcem za vodo in sanitarije ter v interaktivnem dialogu o analitičnem poročilu glede vključevanja človekovih pravic žensk in deklic v konfliktne in pokonfliktne situacije.

Ob 10. obletnici Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice bo na Svetu razprava na visokem nivoju naslovila pomen izobraževanja za človekove pravice ter se osredotočila predvsem na vlogo mladih, tako pri poučevanju kot pri učenju o človekovih pravicah. Na panelni razpravi bo nastopila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec.