Skoči do osrednje vsebine

Neformalno srečanje stalnih članov Odbora za trgovinsko politiko

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Generalne direktorice in direktorji za trgovino držav članic Evropske unije so na neformalnem zasedanju Odbora za trgovinsko politiko – stalni člani, ki je potekalo 17. septembra 2021 v Ljubljani, obravnavali bodoče odnose z dvema strateškima trgovinskima partnericama Evropske unije, in sicer z Indijo in Kitajsko. Poleg bilateralnega sodelovanja, so se dotaknili tudi geopolitičnega pomena obeh držav in sodelovanja na multilateralni ravni ter medsebojne povezanosti procesov.

Razpravljavci so podprli realizacijo zaključkov Vrha Evropska unija - Indija, ki je potekal maja 2021, v Portu. Predstavili so ključna področja sodelovanja, ki naj bi jih zajemal bodoči sporazum ter poudarili pomen zagotavljanja dostopa do trga in enakih konkurenčnih pogojev.

Poglobljeno razpravo o Indiji je s svojim prispevkom obogatil tudi profesor Ulaj Bhatia, častni profesor na National Law University v New Delhiju. Predstavil je svoj pogled na trgovinsko politiko Indije in na možnosti za sklenitev celovitega trgovinskega sporazuma med partnericama.

Generalna direktorica Direktorata za notranji trg, Karla Pinter je po razpravi glede Kitajske povzela, da so se razpravljavci strinjali, da naraščajoča gospodarska moč in vpliv Kitajske nudi priložnosti za poglobljeno sodelovanje istočasno pa prinaša izzive in rizike, tudi na enotnost EU. Poudarila je, da je potrebno te izzive nasloviti učinkovito in enotno v okviru EU in v sodelovanju z enako mislečimi partnericami.

V razpravi je bilo poudarjeno zagotavljanje poštene, na pravilih temelječe skupne trgovinske politike EU, z osrednjo vlogo Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ter zagotavljanje mednarodne konkurenčnosti EU. Posebna skrb je bila namenjena trajnostnemu vidiku in malim in srednjim podjetjem.

Generalna direktorica za trgovino Trgovina Sabine Weyand je udeležence seznanila z zadnjimi dogajanji v okviru WTO in rezultati sestankov in razgovorov, ki so potekali v Ženevi, ter o razgovorih z ZDA v okviru priprav na prvo zasedanje Sveta za trgovino in tehnologijo, ki bo potekalo 29.septembra 2021.

Udeleženci zasedanja so si bili enotni, da bo razprava na zasedanju odbora prispevala k oblikovanju evropske trgovinske strategije do dveh ključnih trgovinskih partneric Evropske unije. Pomeni pa tudi nadaljevanje širše politične razprave o Kitajski na ravni Evropske unije.