Skoči do osrednje vsebine

10 milijonov evrov kreditov za povračila vplačil odpovedanih potovanj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo Javnemu skladu RS za podjetništvo zagotovilo 10 milijonov evrov za povečanje namenskega premoženja. Ta sredstva bo sklad v obliki kreditov ponudil organizatorjem potovanj.

mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Javnega sklada RS za podjetništvo

mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Javnega sklada RS za podjetništvo | Avtor Arhiv MGRT, 51. MOS

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo bo na trgu ponujal dodatne finančne produkte za mala in srednja podjetja ter velika podjetja, ki so organizatorji potovanj. Ti bodo z najetimi posojili lahko povrnili svoj dolg potrošnikom za pogodbe o paketnih potovanjih, ki so bila zaradi epidemije odpovedana. Organizatorji potovanj so sicer potrošnikom ponudili vrednotnice, a jih vsi potrošniki niso sprejeli oz. se z njimi niso strinjali, kar je njihova pravica z naslova Zakona o varstvu potrošnikov.

Organizatorji potovanj morajo tako v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo potrošniku vrniti vsa vplačila v 12-ih mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.