Skoči do osrednje vsebine

Minister Černač in državna sekretarka Kirbiš Rojs v Savinjski regiji

V okviru obiska vlade v Savinjski regiji je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač obiskal občine Podčetrtek, Nazarje in Žalec. Obiska na Savinjskem se je udeležila tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je obiskala občini Rogaška Slatina in Zreče.

Ob robu delovnega posveta Vlade RS v Podčetrtku je minister Černač komentiral tudi pomen dodatnih sredstev iz Sklada za pravični prehod za Savinjsko-Šaleško regijo: »Opuščanje premogovništva v regiji pomeni njeno prestrukturiranje. Evropska sredstva iz Sklada za pravični prehod bodo namenjena temu, da ljudje v regiji ne bodo ostali brez dela, ampak bodo v teh krajih lahko ostali«.

Po delovnem posvetu vlade se je minister Zvone Černač srečal s Petrom Misjo, županom občine Podčetrtek in predsednikom Skupnosti občin Slovenije, ter njegovimi sodelavci. Razpravljali so o izvajanju mehanizma Dogovor za razvoj regij v aktualni in prihodnji finančni perspektivi 2021–2027. Minister je povedal, da so evropska sredstva za dobro pripravljene projekte, ki so jih občine načrtovale v okviru tega mehanizma, zagotovljena, vendar bodo potrjeni zgolj tisti projekti, ki so izvedljivi do konca programskega obdobja, torej do konca leta 2023. »Mehanizem v prenovljeni obliki ostaja tudi v novi finančni perspektivi. Predvsem ga bomo poenostavili. Izkazalo se je namreč, da je prezapleten, kar zavira tekoče izvajanje in s tem upočasnjuje črpanje evropskih sredstev,« je poudaril minister.

Na sestanku so predstavniki Občine Podčetrtek predstavili številne dosežke in ambiciozne načrte za prihodnost. Na Virštanju so predstavili projekt Center za promocijo vin, kulture in turizma, ki je bil prenovljen s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Center pomeni velik doprinos k turistični ponudbi območja, saj omogoča povezovanje ključnih deležnikov s področja turizma, kulture in vinogradništva. Z naložbo je občina pridobila sodobno vinsko klet in večnamenski prireditveni prostor.

Regijski obisk je minister Černač nadaljeval v podjetju Podkrižnik d. o. o. v občini Nazarje. Direktor podjetja Iztok Podkrižnik je predstavil rezultate naložb v digitalno preobrazbo podjetja, h kateri so pripomogla tudi sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Minister Černač je ob tem poudaril: »Z naložbami evropskih sredstev v raziskave in razvoj, inovacije in digitalno transformacijo krepimo gospodarstvo. Kot eno od vodilnih podjetij na področju pogonske tehnike v evropskem prostoru je ta potencial prepoznalo in znalo izkoristiti tudi podjetje Podkrižnik d. o. o. S svojimi prizadevanji za dvig dodane vrednosti, gradnjo digitalnih kompetenc svojih zaposlenih in uvajanje digitalne kulture dajejo zgled in navdih tudi podjetjem v okolici ter dokazujejo, da evropska sredstva služijo svojemu namenu. Digitalna preobrazba gospodarstva in javnega sektorja bo eno od ključnih naložbenih področij tudi v prihodnjih letih. V te namene bomo usmerili tako sredstva evropske kohezijske politike kot sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost.«

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je v okviru vladnega obiska v Savinjski regiji srečala z županom Rogaške Slatine mag. Brankom Kidričem. Spregovorila sta o procesu programiranja evropskih kohezijskih sredstev za obdobje 2021–2027: »Partnerski odnos z občinami in regijami bomo v prihodnjih mesecih še dodatno krepili. Od vseh deležnikov pričakujemo konkretne predloge razvojnih prioritet in rešitev. Operativni program želimo pripraviti in do konca leta posredovati Evropski komisiji, s katero si delimo upravljanje nad sredstvi.« V okviru obiska si je državna sekretarka skupaj s predstavniki občine ogledala tudi Podjetniški center Vrelec.

Delovni obisk v Savinjski regiji je državna sekretarka sklenila v Zrečah, kjer se je pridružila sestanku predsednika vlade Janeza Janše z županom mag. Borisom Podvršnikom. »Skupaj z ministrstvi intenzivno usklajujemo programske dokumente za finančno perspektivo 2021-2027. Države članice lahko formalno potrditev podlag za izvajanje pričakujemo sredi naslednjega leta,« je na srečanju poudarila državna sekretarka. Govorili so tudi o konceptu medgeneracijskega mesta, ki je lahko ena izmed prioritetnih vsebin v okviru kohezijske politike.

Obisk Savinjske regije se je zaključil v Celju, kjer je minister Černač sodeloval na javni tribuni vlade z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.