Skoči do osrednje vsebine

Režim EU za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo

V veljavo je stopila Uredba (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo.

Uredba (EU) št. 2021/821, ki je z današnjim dnem stopila v veljavo, je nadomestila do sedaj veljavno uredbo 428/2009/ES. Nova uredba vključuje:

  • pravila za nadzor izvoza, vključno s sklopom ocenjevalnih meril in enotnih vrst dovoljenj (individualna, globalna in splošna dovoljenja);
  • EU seznam blaga z dvojno rabo;
  • določbe za nadzor končne uporabe blaga, ki ni navedeno na EU seznamu, ki bi se lahko uporabilo npr. v povezavi s programom širjenja orožja za množično uničevanje, vojaško uporabo v državah pod vojaškim embargom ali za kršitve človekovih pravic v zvezi s prikrito uporabo nekatere tehnologije za kibernetski nadzor;
  • nadzor nad posredništvom in tehnično pomočjo v zvezi z blagom z dvojno rabo in njegovim tranzitom skozi EU;
  • možnost uvedbe dodatnega nadzora nad blagom z dvojno rabo, ki ni navedeno na seznamu, zaradi javne varnosti, terorističnih dejanj ali spoštovanja človekovih pravic;
  • posebne nadzorne ukrepe in skladnost, ki jih morajo uvesti izvozniki, posredniki in osebe, ki zagotavljajo tehnično pomoč;
  • določbe o sodelovanju pristojnih organov za podporo izmenjavi informacij ter doslednemu izvajanju uredbe ter izvrševanju nadzora po vsej EU.

Uredba št. 2021/821 poostruje in širi nadzor ter uvaja dve novi splošni izvozni dovoljenji Unije EU 007 in EU 008 kot olajšavo izvoznikom. Splošno izvozno dovoljenje EU 007 se upošteva v primerih prenosa programske opreme in tehnologije znotraj skupine, splošno izvozno dovoljenje EU 008 pa pokriva področje šifriranja.

Izvoznike, posrednike in osebe, ki zagotavljajo tehnično pomoč za blago z dvojno rabo tako vljudno prosimo, da se seznanijo z vsebino Uredbe (EU) št. 2021/821.