Skoči do osrednje vsebine

Podpis pogodbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Radovljica

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Radovljica v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save. Za nekaj več kot 3,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga izvaja Občina Radovljica, je Kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evrov.

Minister mag. Andrej Vizjak pogodbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije v občini Radovljica

Minister mag. Andrej Vizjak pogodbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije v občini Radovljica | Avtor Janja Pavlin

Naložba vključuje izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Radovljica. V okviru projekta bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 6110 metrov, od tega 5164 metrov gravitacijskega kanala in 946 metrov tlačnega kanala.

Z izvedbo projekta bo na kanalizacijsko omrežje priključenih 96,87 % celotne aglomeracije, s čimer bo zagotovljena večja priključenost na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.