Skoči do osrednje vsebine

Podpis pogodbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Krško

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Krško v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save. Za nekaj več kot 2,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga izvaja Občina Krško, je Kohezijski sklad prispeval več kot 1,1 milijona evrov.

Minister mag, ANdrej Vizjak podpisuje pogodbo z Občino Krško

Minister mag, ANdrej Vizjak podpisuje pogodbo z Občino Krško | Avtor Jure Kos

V okviru projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Krško – desni breg in Leskovec ter aglomeraciji Senovo-Brestanica.

V Občini Krško so zgrajeni dva večja kanalizacijska sistema, Krško in Senovo-Brestanica, ter en manjši, Podbočje. Odpadne vode z območja Krškega se od leta 2009 zbirajo v skupni čistilni napravi, ki jo upravlja družba Vipap. Odpadne vode iz aglomeracije Krško – levi breg ter aglomeracije Krško – desni breg in Leskovec se odvajajo na čistilno napravo Vipap, odpadne vode iz aglomeracije Senovo-Brestanica pa na čistilno napravo Brestanica.

V okviru projekta bo zgrajenih 5641 metrov fekalnih kanalov, 501 meter meteornih kanalov in sedem črpališč. Z izvedbo projekta bo na kanalizacijo dodatno priključenih 459 prebivalcev.