Skoči do osrednje vsebine

Ministrica prof. dr. Simona Kustec v Goriški regiji

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada RS je danes obiskala Goriško regijo. Predstavniki Vlade RS so se najprej sestali na delovnem posvetu, nato pa so sledili ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec ob obisku učencev Osnovne šole Tolmin

Ministrica prof. dr. Simona Kustec v Osnovni šoli Tolmin | Avtor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrica prof. dr. Kustec je ob robu obiska v Goriški regiji poudarila, da ima regija velik razvojni potencial na polju znanja in raziskovanja. Raziskovalna dejavnost je preko Univerze v Novi Gorici in preko številnih raziskovalnih organizacij in podjetij svetovno prepoznavna. V regiji si prizadevajo tudi za izgradnjo novega študentskega doma, ki bi omogočal ustrezno namestitev študentom in raziskovalcem.

V Goriški regiji je področje sicer izobraževanja dobro pokrito, deluje razvejana mreža osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol. V regiji deluje 16 osnovnih matičnih osnovnih šol s podružnicami, ki jih obiskuje skupno 7493 učenk in učencev. Na 7 srednjih šolah se izobražuje 4.007 dijakinj in dijakov na 46 izobraževalnih programov. Za regijo je spodbudno tudi dejstvo, da se kar 77 odstotkov dijakinj in dijakov šola v domači regiji. V Goriški regiji imajo sedež tudi trije zasebni visokošolski zavodi, od tega dve zasebni univerzi: Univerza v Novi Gorici, Nova univerza ter Samostojni visokošolski zavod Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Več kot 6 milijonov evrov za investicije v vrtce in osnovne šole na Goriškem

V okviru letošnjega razpisa za izboljšanje infrastrukture in zagotavljanje manjkajočih kapacitet v vrtcih in osnovnih šolah je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotovilo 6.123.876,15 € za 7 projektov, in sicer za 4 investicije v vrtce in 3 investicije v osnovne šole.

Projekti na Goriškem:

  • Občina Ajdovščina bo prejela 1.144.355,09 € za projekt večnamenske gimnastične dvorane Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina,
  • Občina Bovec 726.555,65 € za projekt  izgradnje športne dvorane v Bovcu,
  • Občina Brda 733.242,35 € za novo enoto Vrtca Dobrovo,
  • Občina Idrija 1.172.667,07 € za gradnjo vrtca v Spodnji Idriji,
  • Občina Miren - Kostanjevica 1.193.865,13 € za izgradnjo prve faze osnovne šole v  Mirnu,
  • Mestna občina Nova Gorica 468.152,67 € za projekt Vrtec Grgar in
  • Občina Vipava 685.038,19 € za projekt prizidka k otroškemu vrtcu v Vipavi.

Glede začetka šolskega leta 2021/2022 je ministrica Kustec izpostavila, da je začetek kljub zahtevnim razmeram uspešen in teče po načrtih. Pedagoški proces so vsi otroci začeli v šolah, šole pa pri izvajanju dela upoštevajo trenutne epidemiološke razmere in izvajajo ukrepe in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da se pouk izvaja varno. Glede na razmere, povezane s Covid-19, se v posameznih vzgojno-izobraževalnih zavodih sprejemajo ukrepi, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posameznem oddelku potrebna karantena za učence posameznega oddelka. Te ukrepe sprejemajo ravnatelji na predlog Območne enote NIJZ.