Skoči do osrednje vsebine

Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs v Goriški regiji

V okviru obiska vlade v Goriški regiji se je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač srečal z županom občine Brda Francem Mužičem in županom občine Vipava Goranom Kodeljo. Srečanje so izkoristili za pogovor o izvajanju občinskih in regijskih projektov s podporo evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2014–2020 in 2021–2027. Obiska na Goriškem se je udeležila tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je obiskala občini Tolmin in Idrija.

Minister Zvone Černač
1 / 2

Po delovnem posvetu vlade v Tolminu se je minister Zvone Černač srečal z županom občine Brda Francem Mužičem in podžupanjo Tejo Jelina. Na sestanku so predstavniki občine predstavili projekte, za katere želijo pridobiti evropska sredstva programskega obdobja 2021–2027 oziroma sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Minister si je na Dobrovem ogledal poslovno cono, ki bo s pomočjo evropskih sredstev pridobila ustrezno komunalno infrastrukturo in prometno dostopnost. Naložba bo zagotovila ustrezne pogoje za opravljanje poslovnih dejavnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij in s tem pripomogla h krepitvi gospodarske dejavnosti v regiji in ustvarjanju novih delovnih mest. Za dobrih 1,1 milijona evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 581.000 evrov.

Obisk je minister Černač nadaljeval v občini Vipava, kjer sta se s predsednikom vlade Janezom Janšo sestala z županom Goranom Kodeljo in poslanko državnega zbora Evo Irgl. Spregovorili so o nedavno odobrenem sofinanciranju projekta za zmanjševanje poplavne ogroženosti v porečju Vipave. Za 7,8 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvedla Direkcija Republike Slovenije za vode, bo Kohezijski sklad prispeval 6,6 milijona evrov. Minister je ob tej priložnosti poudaril pomen evropskih kohezijskih sredstev: »V zadnjem letu dni smo sprostili preko 1,2 milijarde evrov evropskih sredstev za konkretne projekte. Slovenija je eno veliko gradbišče. Tako bo tudi v prihodnje. Gradi se v vseh občinah. Na Goriškem se trenutno izvaja oziroma je bilo v obdobju 2014–2020 izvedenih skoraj 200 raznolikih projektov, ki pomembno izboljšujejo kakovost življenj prebivalk in prebivalcev Goriške regije. Samo z izvedbo projekta za zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave bo pred poplavami varen 201 prebivalec občin Vipava, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko, poplavno bo zaščitenih 40 objektov.« Kot je povedal minister, razvoj države temelji na lokalnem nivoju, zato bo vlada še naprej zagotavljala evropska in državna sredstva za kakovostne občinske in regionalne projekte.

Minister je pred javno tribuno vlade z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji v Novi Gorici obiskal Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je v okviru obiska Goriške regije obiskala Tolmin in Idrijo. V Tolminu se je srečala z županom Urošem Brežanom, direktorjem Posoškega razvojnega centra Simonom Škvorom in direktorico Fundacije Poti miru v Posočju Mašo Klavora. Spregovorili so o priložnostih, ki jih prinaša novo programsko obdobje izvajanja evropske kohezijske politike 2021–2027 in si ogledali projekte, ki so jih v občini izvedli s pomočjo evropskih sredstev. V Idriji se je državna sekretarka srečala s podžupanom Kristjanom Brusom, direktorjem občinske uprave Gregorjem Prezljem in direktorico Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije mag. Jožico Lazar. Predstavili so ji področja in načrtovane projekte, za katere si želijo pridobiti kohezijska sredstva. Zanimale so jih tudi možnosti sofinanciranja občinskih projektov s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost.