Skoči do osrednje vsebine

Zaposlovanje romskih pomočnikov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s 1. 9. 2021 omogočilo zaposlovanje romskih pomočnikov, ki so doslej delali projektno.

Romski pomočniki so se izkazali kot pomemben povezovalni člen med romskimi otroki, njihovimi starši in strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov.

V Uradnem listu Republike Slovenije (številka 54/2021) so bili 9. aprila objavljeni pravilniki, ki s 1. 9. 2021 omogočajo zaposlovanje romskih pomočnikov v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v dvojezičnih osnovnih šolah in v osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom.

Ti pravilniki so: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom.

Romski pomočnik mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo romski pomočnik. V pravilnikih so navedena tudi merila za zaposlovanje romskih pomočnikov, ki se razlikujejo glede na vrsto vzgojno izobraževalnega zavoda.

Brez romskih pomočnikov bi bila vključenost romskih otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove nižja in predvsem manj uspešna. V projektu »Skupaj za znanje«, ki se je zaključil 31. 8. 2021,  je na koncu delovalo 26 romskih pomočnikov v 29 osnovnih šolah na območju severovzhodne in jugovzhodne Slovenije, nekateri romski pomočniki pa so delovali tudi v vrtcih. Pri tem je bila velika večina zaposlenih romskih pomočnikov pripadnikov romske skupnosti, razen če v določenem okolju ni bilo primernega ali zainteresiranega kandidata iz romske skupnosti.

Ključne naloge romskega pomočnika so: pomoč otrokom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir; vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši ter pomoč pri njihovi komunikaciji s strokovnimi delavci v šoli/vrtcu; sodelovanje s strokovnimi delavci šole/vrtca pri aktivnostih, ki so namenjene boljši integraciji romskih otrok, z ostalimi otroki; sodelovanje s strokovnimi delavci šole/vrtca pri oblikovanju in izvedbi ukrepov za večjo uspešnost romskih otrok; izvedba aktivnosti za otroke in njihove starše v okoljih, kjer živijo; promocija pomena vzgoje in izobraževanja v romski skupnosti. Romski pomočnik s svojo izobrazbo in zaposlitvijo predstavlja zelo pomemben zgled romskim otrokom, staršem in celotni romski skupnosti v določenem okolju, da je izobrazba ključnega pomena za boljše poklicne možnosti in kakovostnejše osebno življenje.

Predvideli smo tudi nadaljnje stalno izobraževanje in usposabljanje romskih pomočnikov.