Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) že vrsto let podpira izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v osnovnih in srednjih šolah.

S to dejavnostjo bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/22. 

Dopolnilni pouk izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vloge izda sklep, s katerim se določi sofinanciranje dopolnilnega pouka. Sredstva za sofinanciranje dopolnilnega pouka v posameznem šolskem letu se dodelijo v enkratnem znesku.

Vzgojno-izobraževalne zavode vabimo, da v skladu s pogoji čim prej oziroma najkasneje do 31. januarja 2022 pošljete izpolnjene vloge na ministrstvo.

Več informacij in prijavni obrazec najdete v spodaj pripetih dokumentih.