Skoči do osrednje vsebine

6,6 milijona evrov evropskih sredstev za poplavno varnost porečja Vipave

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza«. Za 7,8 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za vode v okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 6,6 milijona evrov.

V okviru prve faze celovitega projekta zagotovitve poplavne varnosti v porečju reke Vipave bo Direkcija Republike Slovenije za vode poskrbela za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območjih pomembnega vpliva poplav v okviru pritokov Bela in Vrtojbica. Del projekta je tudi izdelava celovite hidrološko-hidravlične študije za celotno porečje Vipave. Z izvedbo projekta bo ustrezne poplavne zaščite deležen 201 prebivalec občin Vipava, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. Poplavno zaščitenih bo tudi 40 objektov.

Ukrepi za drugo fazo projekta in končno ureditev porečja Vipave bodo določeni po izdelavi celovite hidrološke-hidravlične študije in predvidoma izvedeni v programskem obdobju 2021–2027.