Skoči do osrednje vsebine

Sklepa ministrice o izvedbi pouka v novem šolskem letu

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je sprejela dva sklepa, ki sta objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije (številka 138/21 z dne 31. 8. 2021) in začneta veljati 1. septembra 2021.

Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 opredeljuje, da se ob upoštevanju modelov in priporočil za šolsko leto 2021/2022 v razmerah, povezanih z nalezljivo boleznijo Covid-19, objavljenih v publikaciji z naslovom Šolsko leto 2021/2022 v RS v razmerah, povezanih s covidom-19, ter tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo za šport, 1. septembra 2021 vzgojno-izobraževalno delo začne izvajati po modelu B

Vzgojno-izobraževalni zavodi v šolskem letu 2021/2021 pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela upoštevajo trenutne epidemiološke razmere in izvajajo ukrepe, skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo v II. točki opredeljuje, da se izobraževanje na daljavo izvaja v naslednjih primerih:

  • začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
  • epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski pouk,…),
  • ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 ali
  • napotitve posameznih oddelkov v karanteno.

Tretja alineja v II. točki omenjenega sklepa, ki določa, da se pouk na daljavo izvaja tudi v primeru, ko pristojni inšpektorat ugotovi, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 in je bila sprejeta s ciljem ničelne stopnje tolerance v primerih nezagotavljanja pogojev za varno in spodbudno učno okolje vrtcev in šol, kot jih predpisujejo strokovni ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19.

V skladu s pravnimi pooblastili v teh in prihajajočem obdobju pristojne inšpekcijske službe prednostno preverjajo izpolnjevanje predpisanih ukrepov. "Prva odgovornost ravnateljev in svetov zavodov je, da spoštujejo in razumejo pomembnost ukrepov za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja šol in vrtcev. V nasprotnem pričakujem, da bodo zoper posameznike in njihovo delovanje aktivirani vsi pravni ukrepi nevestnega dela in ogrožanja zdravja," je ob sprejetju odločitve pojasnila ministrica.