Skoči do osrednje vsebine

Izpolnjevanje PCT pogoja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Odlok je objavljen v Uradnem listu 

Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.

To pomeni, da morajo vsi, ki vstopajo v katerikoli vzgojno-izobraževalni zavod, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. V kolikor se otroka prevzame pred vhodom v stavbo zavoda, izpolnjevanje pogoja ni potrebno.

Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja iz odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s  hitrim antigenskim testom (test HAG)..

Za učence in dijake se bo v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, izvajalo samotestiranje.

Veljavnost odloka je določena za sedem dni, kar pomeni, da začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.