Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Ekonomsko-poslovno cono Zalog

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«. Za 5,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Ljubljana v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,4 milijona evrov.

V okviru projekta bo Mestna občina Ljubljana uredila nerazviti del gospodarske cone Zalog. Natančneje, ekonomsko-poslovno cono bo opremila s prometno, energetsko, komunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo, zgradila pa bo tudi novo povezovalno cesto od Ceste v Prod do Hladilniške poti.

Z naložbo krepimo gospodarstvo in spodbujamo podjetništvo.