Skoči do osrednje vsebine

Tujerodne vrste v slovenskem morju

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Na spletni strani Ribiškega sklada je objavljeno je končno poročilo raziskovalcev z Nacionalnega inštituta za biologijo Mavrič Borut et al: Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju, Piran, 2021. Rezultate popisov so predstavili po območjih, navedli so poti vnosa in širjenja. Preliminarno so interpretirali vpliv tujerodnih vrst na domorodne, na habitate in ekosisteme ter na ribolovne vrste in marikulturne vire. V zaključku so predlagali so načrt nadaljnjega spremljanja tujerodnih vrst v morju.