Skoči do osrednje vsebine

Razpis za projekte LIFE tudi na temo invazivnih tujerodnih vrst

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Evropska komisija je julija 2021 objavila prvi razpis programa LIFE za novo programsko obdobje 2021-2027, ki je namenjen tudi sofinanciranju projektov s področja Narava in biotska raznovrstnost. S področja invazivnih tujerodnih vrst bodo prednost dali vrstam iz členov 4, 12 in 11 Uredbe EU o invazivnih tujerodnih vrstah ter drugim vrstam, ki negativno vplivajo na stanje ohranjenosti vrst in habitatov evropskega pomena (gl. stran 12). Informacije ter navodila za prijavo najdete na spletnem mestu Evropske komisije, rok za prijave je 30. novembra 2021.