Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za trajnostno ureditev mestnega jedra Slovenj Gradca

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru MO SG«. Za 1,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Slovenj Gradec, bo Kohezijski sklad prispeval 633 tisoč evrov.

Mestna občina bo v okviru projekta poskrbela za ureditev ulic v mestnem jedru. Uredila bo pešpoti in površine po načelu skupnega prometnega režima, zamenjala tlake, poskrbela za urbano opremo, ozelenitve in komunalno infrastrukturo. Skupna dolžina novo urejenih pešpoti in površin za mešan promet, kjer imajo prednost pešci in kolesarji, znaša 610 metrov. Z izvedeno naložbo bo občina zmanjšala emisije ogljikovega dioksida in povečala delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini.