Skoči do osrednje vsebine

7 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za inovacije in razvoj

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »React EU – Varovanje inovacijskega potenciala«. Za projekt v vrednosti dobrih 29 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeval 7 milijonov evrov.

Javna agencija SPIRIT bo v okviru projekta podjetjem, katerih raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4, dodeljevala spodbude manjših vrednosti z izvedbo javnih pozivov. S tem bo podjetjem pomagala ohranjati inovacijski potencial, prednostno na področju digitalizacije ter zelenega in krožnega gospodarstva. Primarni namen projekta je podjetja spodbuditi, da kljub oteženi gospodarski situaciji raziskovalni kadri ostanejo polno zaposleni, s tem pa razvojni projekti ne izgubijo zagona.

Gre že za osmo naložbo iz pobude React-EU v letošnjem letu. Natančneje, februarja je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona evrov za projekt »COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«, marca 4,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana«, v začetku maja 1,5 milijona evrov za projekt »COVID19 - informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni«, konec maja 93 milijonov evrov za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«, sredi junija pa 30 milijonov evrov za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)« in 50 milijonov evrov za projekt »COVID19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«. Julija pa smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrili 13 milijonov evrov – prav tako iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude React-EU – za projekt »React EU – Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP«.